RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD:  JELENEC – GÍMES

Tel. čísla: 00421 (0) 37/ 655 93  36; 00421 (0) 908 470 975

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK

M I S E R E N D        

7. 1. 2018

Nedeľa

Vasárnap

   2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA – SVIA

   KAR. UTÁN 2. VASÁRNAP  – URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE  

SLOV.

NEVERICE

MAGY.

 

8.30

9.45

11.00

   1. Na úmysel miestneho biskupa; 2. + Baltazár, Mária a rod.

   + Ján a Mária Segedoví a ich syn Július

     + Balla János, Anna és szüleik     

8. 1. 2018

Pondelok

Hétfő

   Féria

   Köznap

 

SLOV.

 

 

17.00

 

   1. Za veriacich; 2. + Juraj, Barbora, Július a Július

 

9. 1. 2018

Utorok

Kedd

   Féria

   Köznap

 

MAGY

 

 

17.00

  

   + Borbély Mihály, Mária és szüleik

10. 1. 2018

Streda

Szerda

   Féria

   Köznap

 

NEVERICE

 

 

16.00

                                                      

11. 1. 2018

Štvrtok

Csütörtök

   Féria

   Köznap

 

SLOV.

 

17.00

  

   Za zdravie a Božiu pomoc: 2x

 

12. 1. 2018

Piatok

Péntek

   Féria

   Köznap

 

MAGY.

 

 

17.00

  

   + Púchovský István

13. 1. 2018

Sobota

Szombat

   Féria, alebo Panny Márie v sobotu – s

   Köznap, vagy Szűz Mária szombatja – e

MAGY.

 

 

8.00

           + Hók Lukács, Teréz és János

     

14. 1. 2018

Nedeľa

Vasárnap

   2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – rok B

   ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP –  B év   

SLOV.

NEVERICE

MAGY.

8.30

9.45

11.00

 

   1. + Ladislav Gálik a rodičia z oboch strán; 2. Za zdravie a B. p.

   

   + Gál András