RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD:  JELENEC – GÍMES

Tel. čísla: 00421 (0) 37/ 655 93  36; 00421 (0) 908 470 975

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK

                                               M I S E R E N D                                             

9. 9. 2018

Nedeľa

Vasárnap

   23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ      

   ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP    

SLOV.

NEVERICE

MAGY

8.30

9.45

11.00

 

   + Blažej Paukeje a rodičia

   + Barbora a Peter Fintoroví a starí rodičia

   + Nagy József és Júlia

 

10. 9. 2018

Pondelok

Hétfő

   Féria

    Köznap

 

SLOV.

 

16.30

17.00

  

   Spovedanie

   + Rudolf a Anna Starovičoví a rodičia z oboch strán

11. 9. 2018

Utorok

Kedd

   Féria

    Köznap

 

MAGY.

 

 

17.30

18.00

  

   Gyóntatás

   + Hálából

12. 9. 2018

Streda

Szerda

   Féria, alebo Najsvätejšie meno Panny Márie – s

    Köznap, vagy Szűz Mária szent neve – e

 

NEVERICE

 

 

17.00

  

   + Štefan Sopkovčík                        

13. 9. 2018

Štvrtok

Csütörtök

   Svätý Ján Zlatoustý, biskup a učiteľ Cirkvi – S   

    Aranyszájú Szent János püspök, egyháztanító – E  

 

---

 

---

 

   ---

 

14. 9. 2018

Piatok

Péntek

   POVÝŠENIE SVäTÉHO KRÍŽA - SVIA

    SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA – Ü

 

MAGY.

SLOV.

 

17.00

18.00

  

   + Mihály, Mária, István és Mária

   + Mária, Štefan, Karol a deti

15. 9. 2018

Sobota

Szombat

   SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA SLOVENSKA

   A FÁJDALMAS SZŰZANYA, SZLOVÁKIA PÁTRÓNÁJA – FÜ  

SLOV+ MAGY NEVERICE

8.30

10.00

           + Imrich Paukeje  

           + Ignác a  Helena Hajduoví

 

16. 9. 2018

Nedeľa

Vasárnap

   24. NED. V CEZROČNOM OBDOBÍ – ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ       

   ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP - TEMPLOMBUCSÚ 

MAGY.

NEVERICE

SLOV.

9.00

9.45

11.00

  A hívekért

  Za Božiu pomoc    

  Na úmysel miestneho biskupa