RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD:  JELENEC – GÍMES

Tel. čísla: 00421 (0) 37/ 655 93  36; 00421 (0) 908 470 975

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK

M I S E R E N D          

15. 7. 2018

Nedeľa

Vasárnap

   15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ      

   ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP    

SLOV.

NEVERICE

MAGY

8.30

9.45

11.00

 

   Za veriacich

   + Vincent Drahoš – 1. výročie                  

   + Borbély András

   

16. 7. 2018

Pondelok

Hétfő

   Féria, alebo Preblahoslavená Panna Mária Karmelská – s  

   Köznap, vagy Kármelhegyi Boldogasszony – e

 

SLOV.

 

 

18.00

  

  

 

17. 7. 2018

Utorok

Kedd

   Svätí Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci – S  

   Szent Zoerárd-András és Szent Benedek, remeték – E

 

MAGY.

 

 

18.00

   

   + Hók Péter

18. 7. 2018

Streda

Szerda

   Féria

   Köznap

 

NEVERICE

 

 

17.00

  

   + Ján, Mária a Július Šegedoví                               

19. 7. 2018

Štvrtok

Csütörtök

   Féria

   Köznap

 

SLOV.

 

18.00

 

  

   Ďakovná  

 

20. 7. 2018

Piatok

Péntek

   Féria

   Köznap

 

MAGY.

 

18.00

  

   + Molnár József, Mária, János és a nagyszülők

 

21. 7. 2018

Sobota

Szombat

   Féria, alebo Panny Márie v sobotu – s 

   Köznap, vagy Szűz Mária szombatja – e

MAGY

 

8.00

 

           1. Isten segítségéért  2. + István és szülei 

             

 

22. 7. 2018

Nedeľa

Vasárnap

  16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ       

  ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP   

SLOV.

NEVERICE

MAGY

 

8.30

9.45

11.00

   + Za zosnulých rodičov a starých rodičov

   1. Za veriacich;  2. + Vojtech a Anna Lipčeyoví a ich deti       

   + Molnár Anna és Mihály

    ZBIERKA AN OPRAVU KOSTOLA / GYŰJTÉS A TEMPLOMRA