RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD:  JELENEC – GÍMES

Tel. čísla: 00421 (0) 37/ 655 93  36; 00421 (0) 908 470 975

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK

M I S E R E N D        

18. 2. 2018

Nedeľa

Vasárnap

   1. PôSTNA NEDEĽA

   NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA    

SLOV.

NEVERICE

MAGY.

8.30

9.45

11.00

   1. + Baltazár, Mária a ich rodičia; 2. Za zdravie a Božiu pomoc

   1. Za veriacich; 2. Rostislav Bažina

   + Fazakas István, Lőrinc, Ilona és Lucia

           

19. 2. 2018

Pondelok

Hétfő

   Féria

   Köznap

 

SLOV.

 

 

16.15

17.00

  

   Uzdravujúci ruženec

   1. + Eduard Jančo; 2. Za zdravie a Božiu pomoc

20. 2. 2018

Utorok

Kedd

   Féria

   Köznap

 

MAGY.

 

 

17.00

  

   + Jancso Zoltán

21. 2. 2018

Streda

Szerda

   Féria

   Köznap

 

NEVERICE

 

 

15.20

16.00

  

   Krížová cesta

   Na daný úmysel                                                

22. 2. 2018

Štvrtok

Csütörtök

   KATEDRA SVäTÉHO PETRA – SVIA

   SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA – Ü

 

SLOV.

 

16.20

17.00

Po omši

  

   Krížová cesta

   1. Ďakovná – za všetky milosti; 2. + Ján Bumbala

   Adorácia

23. 2. 2018

Piatok

Péntek

   Féria

   Köznap

 

MAGY.

 

16.20

17.00

 

   Keresztút

   1. Kunkela Veronika; 2. Svec Teréz és szülei

24. 2. 2018

Sobota

Szombat

   Féria

   Köznap

 

SLOV.

 

 

16.20

17.00

           

    Krížová cesta detí

    + Jozef, Anna, Ján a Šarlota

25. 2. 2018

Nedeľa

Vasárnap

   2. PôSTNA NEDEĽA

   NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA    

SLOV.

NEVERICE

MAGY.

8.30

9.45

11.00

 

   + Mária Huňadyová

   + Vincent Drahoš

   1. A hívekért; 2. + Demeter Károly és Mária