Veľkonočná vigília C

Evanjelizovať samého seba...

 

    Milí bratia a sestry, určite poznáte pojmy ako autobiografia alebo autosugescia alebo autoportrét a podobne. Tá predpona „auto“ znamená, že ide o niečo, čo človek robí o sebe samom alebo pre seba samého. Myslím si, že k týmto všetkým pojmom so spomínanou predponou nevyhnutne patrí aj slovo autoevanjelizácia. Neviem, či jestvuje aj oficiálne v nejakom slovníku, ale obsah tohto slova je veľmi dôležitý, bez neho sa pravý kresťan nemôže zaobísť.

    Dnes sme niečo podobné počuli v evanjeliu. Ženy idú k hrobu, chcú pomazať Ježišovo mŕtve telo, ako to bolo zvykom u Židov.

    Neverili, že by mohol vstať zmŕtvych. Aj napriek tomu, že chodili s Ježišom dosť dlhú dobu, že ho počúvali. Neverili ani vtedy, keď našli prázdny hrob. Vôbec im nedošlo, že mohol vstať zmŕtvych. Skôr si mysleli, že ho telo Ježiša niekto ukradol. Až keď im to pripomenuli dvaja mužovia v žiarivom odeve, vtedy si spomenuli, čo im to vlastne Ježiš hovoril. Niečo podobné sa stalo aj apoštolom, čo je ešte viac udivujúce. Títo chlapi chodili tri roky s Ježišom a stále neuverili. Nemohli pochopiť, ako niekto môže vstať zmŕtvych. Neuverili, aj keď predtým hovorili, že veria...

    Bratia a sestry, a keď sa toto stalo najbližším spolupracovníkom samého Ježiša Krista, čo potom my? Nám o to skôr môže hroziť, že jedno budeme rozprávať a iné budeme žiť. Preto je potrebná autoevanjelizácia. V našich časoch často počúvame slovo evanjelizácia a to, aké je potrebné evanjelizovať. A je to tak. Je to vlastne základná známka Cirkvi. Keby Cirkev neevanjelizovala, postupne by upadala, až zanikla. Lenže popri tomto všetkom nesmieme zabudnúť, že evanjelizácia začína u nás, lepšie povedané v nás, v našom vnútri. Ak chceme rozdávať, musíme prijímať. Pán Ježiš nám zanechal posolstvo, ktoré sa môžeme dozvedieť už nie cez záhadných mužov v žiariacom odeve, ale cez Cirkev, v ktorej pôsobí jeho Duch. Ženy sa rozpamätali na slová Pána Ježiša vďaka Božím poslom. My môžeme – a mali by sme – tiež poznávať, čo nám Boh hovorí cez poslov dnešnej doby. A tak ako oni prijali to slovo a podľa neho sa zariadili, zmenili svoje zmýšľanie a stali sa tiež Božími poslami, máme aj my prijímať to slovo, meniť svoje životy podľa neho a takto sa stať evanjelizátormi, poslami dobre zvesti.

    Kristus naozaj vstal zmŕtvych, čo sľúbil, to aj splnil. Nech je v nás táto radosť, nech prenikne náš život, nech ho zmení tak, aby sme sa stali zase bližšími Bohu a svojim bratom a sestrám. O to sa však musí usilovať každý z nás sám. Amen.