Svätci sú odpoveďou zhora     

     na otázky zdola.    

(Hans Urs von Balthasar)

 

Naši svätí- rok A 

 

Naši svätí - rok C