25. november – Svätá Katarína Alexandrijská               

 

    Životopisné údaje o sv. Kataríne sa nám zachovali len v podobe legiend. Podľa nich sa Katarína – dcéra kráľa Kosta – narodila v egyptskej Alexandrii. Bola neobyčajne krásna a vysoko vzdelaná. Významným zlomom v jej živote bolo stretnutie s pustovníkom, ktorý jej rozprával o Ježišovi Kristovi. Z jeho rozprávania pochopila, že jej symbolickým ženíchom bude Ježiš Kristus, a nie syn cisára Maximina, s ktorým ju tajne zasnúbila jej matka bez Kataríninho vedomia.

    Onedlho po Kataríninom krste sa v Alexandrii slávila obeta ku cti pohanských modiel. Aj Katarínu vyzvali, aby sa na tejto obete zúčastnila, tá tam však šla iba preto, aby vysvetlila cisárovi Maximinovi, že pohanskí bohovia sú modly. Mimoriadnou výrečnosťou sa jej podarilo dostať cisára do úzkych a následne obrátiť na kresťanstvo 50 najlepších filozofov, ktorí ju mali pôvodne usvedčiť z omylov. Zúriaci cisár Maximinus dal všetkých upáliť na hranici. Katarínu zajali a vrhli do žalára. Podstúpila kruté mučenie, bola bičovaná, lámaná na kolese obitom klincami, ktoré sa však polámalo (preto sa často znázorňuje so zlomeným kolesom) a dlhé dni ponechaná bez potravy. Vždy sa však zázračne uzdravila. Cisár Maximinus, zdesený jej zázrakmi, ju dal napokon sťať mečom, s ktorým sa sv. Katarína tiež zvykne zobrazovať. Jej pozostatky boli podľa legendy zázračne prenesené na horu Sinaj, kde sú dodnes uložené v kláštore sv. Kataríny.

    Sv. Katarína bola uctievaná predovšetkým v stredoveku a je patrónkou dievčat, panien a manželiek; učiteľov, študentov a žiakov; teológov, filozofov a rečníkov; univerzít, knižníc a nemocníc a všetkých povolaní majúcich do činenia s kolesom alebo nožom – napr. kolárov, hrnčiarov, mlynárov, šičiek, kníhtlačiarov, obuvníkov a v Poľsku železničiarov.

    Sv. Katarína Alexandrijská bola uctievaná ako patrónka železničiarov na poľských železniciach v oblasti Sliezska už okolo roku 1890. Táto úcta sa postupne šírila a preto bola na jar v roku 1990 vyhlásená za patrónku železničiarov Poľských štátnych železníc, a. s. (PKP).

    Na Slovensko sa táto úcta preniesla prostredníctvom bývalého ministra dopravy Poľskej republiky a neskôr zástupcu PKP na Slovensku Ewarysta Waligórskeho, ktorý pozval v roku 1993 prvýkrát slovenských železničiarov na národnú púť PKP do Czestochowej. Účasť slovenských železničiarov na týchto púťach sa stala tradíciou. V roku 2007 pri príležitosti 15. výročia dostali slovenskí železničiari od PKP dar – sochu sv. Kataríny Alexandrijskej, ako prejav priateľstva, spolupatričnosti a povzbudenia vo viere.

    Socha bola inštalovaná v Múzeu dopravy v Bratislave 5. októbra 2008 za účasti generálneho riaditeľa ŽSR Ing. Štefana Hlinku, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa PKP Andrzeja Wacha a Mons. Františka Rábeka, biskupa vojenského ordinariátu, požehnaná počas sv. omše za železničiarov, ktorí zahynuli pri výkone povolania. Ako obetný dar dostali železničiari od PKP pozlátený bohoslužobný kalich s venovaním: Slovenským priateľom – poľskí železničiari.

    V roku 2009 Kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatostí v Ríme na odporúčanie Konferencie biskupov Slovenska schválila žiadosť slovenských železničiarov podporenú ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií a vyhlásila sv. Katarínu Alexandrijskú za patrónku železničiarov. Slávnostné vyhlásenie vykonal počas sv. omše 11. októbra 2009 J. E. arcibiskup trnavskej diecézy Róbert Bezák v Múzeu dopravy v Bratislave počas priameho prenosu televíziou LUX. Slovenskí železničiari prijali sv. Katarínu Alexandrijskú za svoju patrónku ako symbol spolupatričnosti, pevnosti v živote a rozhodnosti pri výkone povolania v službe svojmu národu.

             Litanie k Svätej Kataríne Alexandrijskej

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Katarína, patrónka železničiarov,

Svätá Katarína, panna a mučenica,

Svätá Katarína, nevesta Kristova,

Svätá Katarína, naplnená darmi Ducha Svätého,

Svätá Katarína, vzor cnosti čistoty,

Svätá Katarína, planúca horlivosťou v obracaní pohanov na svätú vieru,

Svätá Katarína, útočisko prebývajúcich v temnotách,

Svätá Katarína, patrónka študujúcej mládeže,

Svätá Katarína, sprievodkyňa zaslepených omylmi pri ich návrate na cestu 

   pravdy,

Svätá Katarína, obracajúca na Kristovu vieru cisárovnú i alexandrijských 

   filozofov rozprávajúcich s tebou o viere,

Svätá Katarína, nezastrašená krutým mučením,

Svätá Katarína, pochovaná na hore Sinaj,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, - zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, - vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, - zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá panna a mučenica Katarína.

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Bože, ty prejavuješ svoju moc v ľudskej slabosti, od teba dostala svätá Katarína silu zniesť mučeníctvo, daj nech všetkým, ktorí sa radujú z jej chvály, vyprosí milosť prekonania pokušení. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.