Bohoslužobný poriadok

05.11.2012 07:40

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD:  JELENEC – GÍMES

Tel. č. 0908 470 975

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK

M I S E R E N D

4. 11. 2012

Nedeľa

Vasárnap

   31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

   ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

SLOV.

MAGY.

8.30

11.00

   + Júlia Molnárová a rodičia

   + Czigány Imre esperes  

 

5. 11. 2012

Pondelok

Hétfő

   Féria, alebo Svätý Imrich – s

   Köznap, vagy Szent Imre herceg – e

 

SLOV.

 

17.00

  

   Za veriacich

 

6. 11. 2012

Utorok

Kedd

   Féria

   Köznap

MAGY.

17.00

  

   + Ďuriš László

 

7. 11. 2012

Streda

Szerda

   Féria

   Köznap

 

NEVERICE

  

 

8. 11. 2012

Štvrtok

Csütörtök

   Féria

   Köznap

 

SLOV.

 

 

17.00

 

   + otec a rodičia z oboch strán   

  

9. 11. 2012

Piatok

Péntek

   VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY – SVIA

   A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE – Ü

MAGY

17.00

     

   + Nagy Mihály és Katalin

 

10. 11. 2012

Sobota

Szombat

   Svätý Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi  – S

   I.(Nagy) Szent Leó pápa, egyháztanító – E

MAGY.

 

 

8.00

14.00

15.00

   Isten segítségéért

   Príprava na sviatosť birmovania I

   Príprava na sviatosť birmovania II

11. 11. 2012

Nedeľa

Vasárnap

   32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

   ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

SLOV.

MAGY.

8.30

11.00

   Za veriacich

   + Nagy József és a szülők