Apríl 2013

 

Saleziáni pozývajú na rozlúčku s relikviami don Bosca v Bratislave

Medzinárodné štúdijné dni Andante sa skončili

Ekumenická pobožnosť na Devíne

V súťaži FAČA 39 farských časopisov

Don Bosco navštívil cez víkend Baziliku v Šaštíne

František udelil sviatosť birmovania 44 kresťanom z 5 kontinentov

Náboženskí predstavitelia z celého sveta žiadajú ochranu menšín

Pohľad Katolíckej cirkvi na rodovú rovnosť dominoval v Bratislave

Na Slovensku vyšlo jedinečné vydanie Nového zákona pre mladých

Minister M. Lajčák prijal predsedu KBS Mons. S. Zvolenského

V Bratislave sa chystá medzinárodné stretnutie katolíckych žien

Jediná apoštolská cesta Sv. Otca tento rok do Brazílie

V Prahe sa zídu redaktori revue Communio z celého sveta

Rubrika o Druhom vatikán. koncile - Biskupi z Československa

Don Bosco ponúka kresťanskú literatúru už aj v maďarskom jazyku

Národné slávnosti na Devíne

Vatikán a Rusko chystajú ďalší dialóg, hostiteľom bude Slovensko

Miništranti sa zídu na svojej tradičnej púti Pumin najbližšiu sobotu

Americkí Slováci navštívia v stredu Národnú Svätyňu v Šaštíne

Polstoročie Pápežského slovenského ústavu zhodnotia v Ríme

Biskupi Slovenska dostávajú osobné pozvánky na stretnutie R13

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Nitre

V Komárne 24. modlitbový deň maďarskej katolíckej komunity

Relikviu Dona Bosca privítajú na mieste, kde prišli prví saleziáni

František si pripomenul 40 rokov od zloženia rehoľných sľubov

Arcibiskup Babjak bude sláviť v devínskom kostole svätú liturgiu

Spolok sv. Vojtecha pripravil päť dní zliav vo svojich predajniach

Svätý Otec František vysvätil 10 novokňazov pre Rímsku diecézu

Diecézne kolo Biblickej olympiády v Nitre

Kremnické vrchy - v polovici júla tábor pre miništrantov Tymian 2013

Svätý Otec František menoval prešovského pomocného biskupa

V Lomnej chystajú Národný deň spoločenstva Hnutia Svetlo - Život

Na Slovensko zavítal renomovaný biblista zo Svätej zeme prof. Pazzini

Pri Kaplnke Panny Márie Snežnej nad obcou Úhorná bude Púť mladých

Vrcholom Národnej púte kňazov na Velehrade sláv. svätá omša

V Bratislave prezentácia knihy Dejiny Slovenska a Slovákov

Pozvánka na jubilejnú 10. celoslovenskú púť učiteľov v Nitre

Desiatky slovenských miest už po piatykrát spojí Deň rodiny

František po prvýkrát opustí Vatikán až počas SDM v Brazílii

O blízkosti židovskej a kresťanskej tradície prednášal A. Tyrol

Predseda KBS sa stretol s predsedom ČBK

Vyšlo nové vydanie modlitebnej knižky "Pane, zostaň s nami"

Pocta vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi v kaplnke františkánov

Knižné skvosty na výstave Trnavskej arcidiecézy

Zo Svätej zeme sa vrátili účastníci prvej púte kat. médií

Emeritný pápež Benedikt XVI. oslavuje osemdesiatšesť rokov

Pápež František: Kde je ohováranie, tam je Satan sám

Evanjelium ohlasované na námestí aj v Bratislave

Pozvánka: V Trnave prednáška o sektách

V Košiciach-Barci odhalili Pavlovi Kušnírovi pamätnú tabuľu

63. výročie Akcie Kláštory

Svätý Otec chce revíziu apoštol. konštitúcie Pastor bonus

Na Islande posviacali Ovčiareň sv. Antona

Veriaci z nitrianskych dekanátov putujú do Nitry

Otvorenie náučného chodníka na Malej Skalke

Pokračuje putovanie relikvie sv. Cyrila po území Nitrianskej diecézy

50. výročie Pacem in terris pozýva k nasadeniu sa za pokoj

Biskup Jozef Haľko u Silvestra Krčméryho

Prezentácia piateho vydania knihy Dejiny Slovenska a Slovákov

V predvečer Turíc v Šaštíne program pre mladých - Agapé

Giordana navštívil Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko NAPS

Zakladateľ saleziánov Don Bosco prichádza na Slovensko

Druhá medzinárodná konferencia o dospelých kmeňových bunkách

„Želená lady“ je mŕtva", sústrastný  telegram aj od pápeža

Tradičný deň narcisov sa koná 12. apríla

Vyše 260 účastníkov odletelo na púť kat.  médií do Svätej zeme

Evanjelium zaznie počas nasledujúcich 5 nedieľ na 10-tisíc námestiach

Rímsky biskup slávil eucharistiu v Bazilike sv. Jána v Lateráne

Rádio LUMEN poďakovalo Bohu za 20 rokov svojej existencie

Skončila sa diecézna púť kňazov po stopách sv. Sedempočetníkov

Slávnosť prevzatia katedry rím. biskupa v Bazilike sv. Jána v Lateráne

Františkovia zo Slovenska sú pozvaní prejaviť priazeň Svätému Otcovi

Svetový deň Rómov si pripomenú aj v Dome Quo Vadis v Bratislave

Chystá sa Národná púť kňazov na Velehrad

František si súkromne uctil pamiatku bl. jána Pavla II.

Rakúska knižnica zdigitalizovala aj časopis Cyrill a Method

TV LUX odvysiela dokumentárny film "Ján Pavol II. priateľ Slovákov"

J. CH. Korec - Cyrilo-metodská tradícia v dejinách Slovenska

Púť kňazov nitrianskej diecézy po stopách Sedmopočetníkov  

Jubilejná 5. púť katolíckych médií bude 11. mája v Bratislave

Púť slovenských katolíckych médii do Svätej zeme je v apríli

Kardinál Tomko na národnom stretnutí mládeže v Ružomberku

Sv. Otec navštívil Nekropolis

Príhovor slovenského kardinála Jozefa Tomka

Veľkonočný príhovor Mons. Viliama Judáka - RTVS 2013