Svätý otec František od zvolenia po inauguráciu

 

Habemus Papam -

Cirkev má nového Svätého Otca - Františka 

Cirkev má nového Svätého Otca. TU:

ŽIVOTOPIS Svätého Otca TU:

Prvé slová Svätého Otca Františka. TU: 

Telegram biskupov Slovenska novozvolenému Svätému Otcovi. TU: 

Kardinál Tomko o Svätom Otcovi. TU

Gratulácie Svätému Otcovi. TU:

Prvý deň novozvoleného Svätého Otca. TU:

Svätý Otec sa stretol s členmi kardinálskeho kolégia TU:

Svätý Otec sa stretol s pracovníkmi médií 81 krajín. TU:

Sv. Otec slávil svätú omšu v kostole sv. Anny vo Vatikáne. Tu:

Svätý Otec pred Anjel Pána. TU:

Kardinál Korec o Sv. Otcovi. TU:

Radosť františkánov z voľby Sv. Otca. TU:

Erb sv. Otca s mottom "Miserando atque eligendo" TU:

Argentínska prezidentka u Sv. Otca. TU:

Argentínski Slováci sa modlili za pápeža. TU:

Inaugurácia Sv. Otca TU:

Fotky z inauguračnej sv. omše. TU

Homília Sv. Otca na  inauguračnej sv. omši. TU:

Aktuálne zloženie kardinálskeho kolégia. TU:

 

 

Modlitba za Svätého Otca Františka

 

Všemohúci Bože,
vo svojej prozreteľnosti postavil si na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev;
ochraňuj nášho pápeža Františka,
ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu a daj,
aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom
a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.