Pripomenuli sme si kampaň

Deň počatého dieťaťa

 

Bratislava 26. marca (TK KBS/TV LUX) - Dvadsiateho piateho marca si pripomíname aj deň počatého dieťaťa. Táto kampaň sa koná každoročne na celom Slovensku a organizujú ju mimovládne organizácie združené vo Fóre života.

Video TU:

 

Občianske združenie Fórum života poslalo poslancom list a bielu stužku
P:3, 25. 03. 2013 17:27, DOM
Bratislava 25. marca (TK KBS) - Fórum života dnes pri príležitosti 25. marca - Dňa počatého dieťaťa - zaslalo list poslancom Národnej rady SR spolu so symbolom kampane symbolizujúcim úctu ku každému človeku od počatia – bielou stužkou. Predstavitelia Fóra vyzvali poslancov, aby sa sebavedomejšie a ráznejšie zasadzovali za kultúrno-etické hodnoty, ktoré sú v kompetencii národných štátov a aby vytvárali tlak na jednotlivých ministrov, aby v interakcii s EÚ využívali právo svojbytne presadzovať kultúrno-etické hodnoty a špecifiká Slovenska.

"Okrem kampane k 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa, nás inšpirovali k tejto výzve niektoré prejavy nerešpektovania kultúrno-etických špecifík Slovenska z posledného obdobia, akými boli prípad mince so Sv. Cyrilom a Metodom či prípad zaregistrovania potratových tabletiek, ktorých použitie je na Slovensku ilegálne,“ vysvetlila predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Fórum života v liste informovalo poslancov tiež o Európskej iniciatíve občanov „Jeden z nás“, pod ktorú združenie zbiera podpisy. Snahou iniciatívy, do ktorej sa zapojili občania z viac ako 20-tich krajín EÚ, je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. „Zapojili sme sa do tejto iniciatívy nielen z cieľom chrániť ľudskú dôstojnosť človeka od počatia na európskej úrovni, ale tiež preto, aby sme napomohli uplatňovaniu princípu subsidiarity, o ktorom sa čím častejšie iba rozpráva, ale menej sa uplatňuje. Nepovažujeme za správne, aby dane, ktoré odvádzajú slovenskí občania do fondov EÚ, boli používané na financovanie výskumu na embryách, ktorý je na Slovensku trestný. Alebo, aby sa z nich financovala pomoc EÚ rozvojovým krajinám, v ktorej sú zahrnuté aj potraty,” doplnil Marek Michalčík, podpredseda Fóra života.

Európsku iniciatívu „Jeden z nás je možné podpísať elektronicky (viac info na www.forumzivota.sk alebo www.oneofus.eu) alebo podpisom papierového formulára.

Občianske združenie Fórum života združuje 46 organizácií z celého Slovenska, ktorých cieľom je budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.

TK KBS informoval Marek Michalčík

 

Zdroj: TK KBS