V Dome Quo Vadis prezentovali knihu

Korene kresťanstva na Slovensku
 

P:3, 08. 03. 2013 16:22, DOM
Bratislava 8. marca (TK KBS) - Vo štvrtok 7. marca 2013 sa v bratislavskom Dome Quo vadis široká verejnosť zoznámila s nedávno vydanou knihou Ako bolo na počiatku − Korene kresťanstva na Slovensku, ktorá rozširuje ponuku publikácií s aktuálnou cyrilo-metodskou tematikou. Podujatie pripravili vydavateľstvo Post Scriptum a Dom Matice slovenskej v Bratislave.

Knihu prítomným priblížil jej autor Jarolím Koprda, pedagóg pôsobiaci v Nitre, ktorý sa dlhodobo venuje skúmaniu duchovného a kultúrnohistorického odkazu kresťanstva na našom území. Vo svojom zaujímavom rozprávaní zdôraznil, že jeho zámerom bolo podať širokej verejnosti plastický obraz o hlavných udalostiach a kontexte misie solúnskych bratov medzi našimi predkami, poukázať na najdôležitejšie súvisiace písomné dokumenty, z ktorých viaceré uvádza v plnom znení, i na zachované, respektíve objavené materiálne pamiatky pomáhajúce nám dotvárať si obraz o tejto výnimočnej etape slovenských dejín. Na záver autor vyslovil presvedčenie, že – aj vďaka príťažlivej úprave a množstvu ilustrácií − kniha sa stretne so záujmom čitateľov a bude dôstojným príspevkom k lepšiemu poznaniu duchovných koreňov nášho národa i k povzbudeniu ďalej ich rozvíjať v čase, keď si pripomíname 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

TK KBS informoval Pavol Stano

 

Zdroj: TK KBS