Na Slovensko zavíta budúci týždeň

známy kňaz z Talianska Mons. Renzo Bonetti
 

P:3, 08. 03. 2013 13:45, DOM
Bratislava 8. marca (TK KBS) - O sviatosti manželstva ako dare, o jeho úlohe v Cirkvi, ako aj o ďalších témach bude diskutovať budúci týždeň s verejnosťou na Slovensku známy kňaz z Talianska Mons. Renzo Bonetti. Od roku 2002 je farárom vo farnosti sv. Jozefa v Bovolone pri Verone. Na tento post bol menovaný po siedmich rokoch služby riaditeľa Národného centra pre pastoračnú starostlivosť o rodinu Konferencie biskupov Talianska.

Mons. Bonetti spolu s 30 ďalšími kňazmi z rôznych častí Talianska začal vo svojej farnosti realizovať model farskej pastorácie nazvaný „Farnosť – rodina“ odporúčaný Biskupskou komisiou pre rodinu a život. Začiatok realizácie projektu „Rodina – cirkev“, ktorý prichádza predstaviť, bol v snahe získať odpoveď na otázku, čo je úlohou rodiny v Cirkvi. Kresťanskí manželia môžu pochopiť prostredníctvom tohto projektu svoju úlohu v Cirkvi.

Na Slovensko príde 11. marca 2013 na pozvanie Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy. Jeho návšteva potrvá do 17. marca 2013. Prinášame jeho program:

Pondelok 11. marca 2013
20:00 Účasť v relácii TV LUX U Nikodéma

Utorok 12. marca 2013
09:00 Vystúpenie v Aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave - Téma: Rodina ohnisko viery - ako projektovať farnosť, vzdelávací seminár pre kňazov a angažovaných laikov
18:00 Svätá omša na Miletičovej ulici v Bratislave - venovaná za rodiny a následné stretnutie s rodinami na tému "Tajomstvo sviatostného manželstva"

Streda 13. marca
13:00 Vystúpenie v Badíne - Téma: Rodina ohnisko viery - ako projektovať farnosť, vzdelávací seminár pre kňazov a angažovaných laikov
18:00 Svätá omša v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline - venovaná za rodiny a následné v Diecéznom centre stretnutie pre manželov na tému "Tajomstvo sviatostného manželstva"

Štvrtok 14. marca
09:30 Prednáška v Diecéznom centre v Žiline na tému „Farnosť v novej evanjelizácii v spolupráci s rodinami“ pre kňazov, bohoslovcov, katechétov a manželov
16:30 Svätá omša v Seminárnom kostole a prednáška na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach spojená s diskusiou o projekte Mistero grande

Piatok 15. marca
08:30 Vystúpenie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach - Téma: Rodina ohnisko viery - ako projektovať farnosť, vzdelávací seminár pre kňazov a angažovaných laikov

Sobota 16. marca
Duchovná obnova a vzdelávaci seminár pre Manželské stretnutia v Gabčíkove

Nedeľa 17. marca
11:00 Svätá omša na Mamateyovej ulici v Bratislave - venovaná rodinám

TK KBS informovala Monika Jucková

 

Zdroj: TK KBS