Druhý ročník pochodu "Bratislava za život"

prilákal do mesta 2000 ľudí
 

P:3, 17. 03. 2013 09:12, DOM
     Bratislava 17. marca (TK KBS) - Druhý ročník pochodu Bratislava za život pritiahol do mesta približne 2000 ľudí. Bielou stužkou sa rozhodli chrániť život od počatia.

     Hviezdoslavovo námestie sa v sobotu o tretej zaplnilo nielen Bratislavčanmi. Podporiť myšlienku ochrany života prišli ľudia z celého Slovenska. O tom, že život je dôležitý a oplatí sa stáť na jeho strane presvedčili aj účinkujúci. Na pódiu vystúpila kapela Komajota, Marián Čekovský a Alena Čermáková. So svojimi životnými osudmi sa podelili hostia – matka dcéry s Downovým syndrómom, študent pracujúci v geriatrickom zariadení a študentka, ktorá sa nebála vychovávať dieťa. "Práve pochod za život začína celú kampaň, ktorá je známa nosením bielej stužky. Každý, kto si ju pripne na odev v tomto týždni, podporí počatý život,“ vysvetľuje Marcela Dobešová z Fóra života.

     Víziou organizátorov pochodu je spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a mať v úcte život každého človeka bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotný stav, rasu, kultúru a náboženstvo a chrániť právo na život nenarodených, novonarodených, chorých a starých rovnako ako právo na život ostatných ľudí. „Sme presvedčení, že všetci ľudia bez rozdielu sú si rovní a nikto by nemal byť diskriminovaný. Žiaľ právo na život nenarodených detí dnes nie je chránené,“ hovorí Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. „Chceme preto docieliť, aby právo na život bolo rešpektované aj u nenarodených detí v prvých mesiacoch tehotenstva, rovnako ako u nás ostatných.“

     Snahou organizátorov je odstrániť diskrimináciu nenarodených, vzhľadom k tomu, že v súčasnej legislatíve sa právo na život priznáva iba narodeným jedincom. „Dôsledkom toho je, že ročne vyše osemtisíc jednotlivcov môže byť a je legálne usmrtených bez udania dôvodu, toto považujeme za nespravodlivosť historických rozmerov a je zarážajúce, že môže prejsť bez povšimnutia verejnou mienkou," upozorňuje Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa. „Nechceme byť len zlým svedomím spoločnosti, ale chceme priniesť nádej a praktický príklad, na základe ktorého vyjadríme myšlienku, že ľudský život môže byť obohacujúci a inšpiratívny aj v ťažkých situáciách," dopĺňa.

     Z Hviezdoslavovho námestia sa dav presunul cez Staré mesto, Michalskú bránu a Obchodnú ulicu do Medickej záhrady, kde bolo podujatie ukončené špeciálnou bodkou. Účastníci pochodu zavesili v záhrade tabuľky vystihujúce myšlienky, prečo je život pre nich dôležitý. Inštalácia potrvá do piatka.

     Podujatie zorganizovalo Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a Fórum života pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa, ktorý pripadá na 25. marec. Verejný prejav je dôležitý, aby hlas úcty k životu bol braný v demokratickej spoločnosti vážne a začal spoločenskú zmenu. „Po celom Slovensku sú bilbordy s heslom Jeden z nás, je to európska občianska aktivita. Zbierame podpisy za to, aby zo štrukturálnych fondov a z fondov Európskej únie neboli podporované projekty, ktoré budú zahŕňať výskum na embryách a takisto aby neboli podporované potratové projekty pre Tretí svet,“ informuje o sprievodných podujatiach Dobešová.

TK KBS informovala Natália Šepitková

 

Zdroj: TK KBS