Arcibiskup Zvolenský požehnal rakvy

Petra Pázmánya a Juraja Lippaya
 

P:3, 20. 03. 2013 10:07, DOM
Bratislava 20. marca (TK KBS) - Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský viedol v pondelok 18. marca 2013 v Katedrále sv. Martina v Bratislave obrad požehnania rakiev kardinála Petra Pázmánya a arcibiskupa Juraja Lippaya, v ktorých budú ich telá opäť umiestnené na pôvodné miesto do hrobky v kryptách Katedrály.

Obradu predchádzalo vedecké kolokvium pod názvom "Identifikácia hrobu kardinála Petra Pázmánya". V aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave ho moderoval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. V úvode sa prítomným prihovoril arcibiskup Zvolenský, ktorý hovoril o pôvode myšlienky hľadať a identifikovať hrob kardinála Petra Pázmánya po vzniku samostatnej Bratislavskej arcidiecézy, ktorá podujatie zorganizovala v spolupráci s Bohosloveckou fakultou UK.

Po prvom príhovore nasledovali príspevky jednotlivých odborníkov. Profesor Štefan Käfer hovoril o živote kardinála Pázmánya, Zdenko Farkaš z pohľadu archeológa objasnil objavenie a samotný vstup do hrobky. Na jeho príspevok nadviazal Tomáš Krampl, ktorý bližšie vysvetlil charakter nálezu. Nasledoval príspevok prof. Milana Thurza, odborníka v oblasti antropológie, ktorý podrobne referoval o vedeckej dokumentácii telesných pozostatkoch kardinála. Záverečný odborný príspevok na kolokviu patril Silvii Birkušovej, odborníčke na textílie, ktorá zaujímavo predstavila proces reštaurovania biretu kardinála Pázmánya, ktorý sa našiel pri jeho telesných pozostatkoch.

Po všetkých odborných príspevkoch zaznelo ešte slovo P. Petra Bujka, súčasného provinciála jezuitov na Slovensku, ktorej členom bol aj kardinál Pázmány.

TK KBS informoval Lukáš Uváčik

 

Zdroj: TK KBS