RTVS ponúka počas Veľkej noci

výber duchovných programov
 

P:3, 28. 03. 2013 17:34, DOM
Bratislava 28. marca (TK KBS) - Pri príležitosti Veľkej noci, ktorá je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanov, RTVS ponúka výber špecifických duchovných programov.

Na Veľký piatok - 29.marca 2013 , keď si kresťania pripomínajú ukrižovanie a smrť Božieho Syna Ježia Krista, RTVS naživo odvysiela Pašiové služby Božie z evanjelického kostola v Nižnom Skálniku o 10:00 hod. na Jednotke. Kazateľom je biskup Západného dištriktu Milan Krivda. V liturgickej pobožnosti krížovej cesty z koloesa v Ríme, ktorá sa začne v priamom prenose o 21:15 hod. na Dvojke, sa veriaci spolu s pápežom Františkom ponoria do bolesti a utrpenia Ježiša počas jeho cesty s krížom na Kalváriu. O 22:45 hod. nasleduje dráma s názvom O bohoch a ľuďoch, inšpirovaná skutočnými udalosťami, ktoré sa odohrali v roku 1996 v malom alžírskom kláštore trapistov.

Na Bielu sobotu – 30. marca 2013 – Jednotka uvedie o 12:30 hod. 1.časť historickej drámy Ježiš z koprodukčnej série Biblia a o 21:10 hod. americký životopisný film o blahoslavenom pápežovi Karolovi Wojtylovi s názvom Nebojte sa! Život pápeža Jána Pavla II.

Vzkriesenie Krista na Veľkonočnú nedeľu 31.marca 2013 veriaci oslávia Veľkonočnou svätou omšou z Námestia sv. Petra v Ríme, ktorú celebruje Svätý Otec František v priamom prenose o 10:15 hod. na Jednotke. Na záver udelí veľkonočné požehnanie Urbi et Orbi - mestu a svetu. Prekladá a komentuje katolícky kňaz Marián Gavenda. Po bohoslužbe nasleduje 2.časť drámy Ježiš. O pohutých osudoch Gréckokatolíckej cirkvi v  20.storočí v kontexte symboliky veľkonočnej liturgie byzanstkého obradu pojednáva dokumentárny film Vzkriesenie, ktorý uvedie Dvojka o 14:40 hod.

Nebudú chýbať ani večerné príhovory duchovných. V Sviatočnom slove na Zelený štrvtok sa divákom prihovorí prešovský arcibiskup Gréckokatolíckej cirkvi Ján Babjak, na Veľký piatok generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik a na Veľkonočnú nedeľu biskup nitrianskej diecézy Viliam Judák.

Detskému divákovi je určený seriál Animovaných biblických príbehov, ktorý od 28.3. do 3.4.2013 vysiela každé ráno Jednotka.

TK KBS informovala Bernadeta Tokárová

 

Zdroj: TK KBS