V Nitre sa skončili mestské ľudové misie

 

     Prvá polovica marca bola v Nitre v znamení mestských ľudových misií. Keďže program bol určený nielen pre veriacich, evanjelizačné aktivity mali ambíciu vyjsť do ulíc a do priestorov, v ktorých možno stretnúť a osloviť všetkých ľudí bez rozdielu. A tak prvá časť duchovnej obnovy sa odohrávala nielen v kostoloch a farských priestoroch, ale aj v nákupných centrách a na námestiach. Mnohé podujatia sa stretli so záujmom verejnosti, ako napríklad nepretržitá eucharistická adorácia, celodenné čítanie Svätého písma či koncert kapucínov. Na osobitné prednášky boli pozvaní učitelia, zdravotníci, zamestnanci cirkevných inštitúcií, mladí ľudia, rozvedení veriaci, ale aj ľudia pochybujúci i neveriaci. Nitrania si v tom čase postupne vo všetkých farských kostoloch mohli uctiť relikviu sv. Cyrila. Prvú časť misií v meste pod Zoborom zakončila prednáška nepočujúceho a nevidiaceho kňaza a rehoľníka, pôvodom z Juhoafrickej republiky, P. Cyrila Axelroda CSsR v miestnom Piaristickom kostole. S prítomnými sa podelil o svoju skúsenosť s vierou v Boha. Prezradil, že aj napriek svojmu stavu, rád komunikuje s ľuďmi.

     Druhá časť dvojtýždňových mestských misií v Nitre sa začala v sobotu 9. marca 2013 svätou omšou v miestnej Katedrále – Bazilike sv. Emeráma. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák počas nej rozposlal sedem misijných tímov do všetkých častí mesta, keďže druhá časť misií mala byť sústredená do jednotlivých rímskokatolíckych farností. Poverenie od biskupa prijali kapucíni, dominikáni, františkáni, verbisti, minoriti, redemptoristi a misionári Najsvätejších Sŕdc, aby ako „osobitní svedkovia Boha a Ježiša Krista v dnešnom svete“ ukazovali ľuďom pravé hodnoty.
Biskup Judák počas bohoslužby na adresu rehoľníkov – misionárov povedal: „Dnes (...) vaše celoživotné svedectvo nadobúda osobitnú výzvu a poslanie v rámci našich nitrianskych mestských misií. Preto dnes dostávate zvláštnu misiu v našom meste, aby ste obyvateľom Nitry ponúkli to najpodstatnejšie – prijať Ježiša Krista do svojho života a učiniť ho základnou hodnotou všetkého rozhodovania a konania“. Hlavný koordinátor misií P. Ján Kušnír SVD vyjadril svoju vďačnosť za všetkých, ktorí sa duchovnej obnovy v Nitre zúčastnili a ktorých „nebolo málo“.

     Misijné tímy v druhej časti mestských misií v meste pod Zoborom viedli všetky bohoslužby a prednášky, so zameraním pre všetky stavy a vekové kategórie veriacich, pochybujúcich i neveriacich.

     Celý program misií vyvrcholil v nedeľu 17. marca slávnostnou svätou omšou v mestskej hale. Aj počas nej nitriansky biskup hovoril o poslaní, no tentokrát pre všetkých pokrstených Nitranov: dúfať v Božie odpustenie a zvýšiť osobnú zaangažovanosť v misijnom úsilí Cirkvi, každý vo svojom prostredí. Mons. Viliam Judák na záver misií načrtol stav, ku ktorému má duchovne obnovený kresťan smerovať. Podľa jeho slov, „byť Božím človekom znamená byť naplnený hodnotami Božími, evanjeliovými, ktoré si chceme v dnešnom svete zachovať, hoci to nie je také jednoduché“. A dodal: „Ak sme napojení na Krista ako viničné ratolesti na kmeň, obstojíme v tomto svete. Budeme vedieť, kde je naše miesto, aké sú naše priority, kde máme dať súhlas a kde odmietnutie“. Nitriansky biskup vyzval veriacich k modlitbe za mesto Nitra, za diecézu i za celú Cirkev, zvlášť za Svätého Otca Františka, ktorý začína svoj pontifikát.

 

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva