V Taliansku vyšla publikácia Mons. Jozefa Medového,

rodáka zo Smoleníc
 

P:3, 25. 03. 2013 08:49, ZAH
Taliansko 24. marca (TK KBS) - V Taliansku v týchto dňoch vychádza dvojjazyčné dielo jedného zo spoluzakladateľov Ústavu sv. Cyrila a Metoda Mons. Jozefa Medového, rodáka zo Smoleníc, ktorý svoj život zasvätil pastorácii v Taliansku. Publikáciu zostavil Roberto Serafini, ktorý v minulom roku vydal aj biografiu v talianskom aj slovenskom jazyku o tomto kňazovi ("Jozef Medový. Sľub z lásky k Bohu"), Novinka má názov "Arcibiskup sv. Metod a biskup Viching". Ide o odbornú esej, ktorú pôvodne napísal Jozef Medový v roku 1946. Následne vyšla v Jazykovednom zborníku. Hovorí o téze údajného hrobu sv. Metoda v Nitre, sídelnom mieste arcibiskupa. Taliansky autor získal toto dielo vlani zo Slovenskej národnej knižnice.

Obe diela sú príspevku k prebiehajúcemu Roku sv. Cyrila a Metoda. Biografia predstavuje pastoračne činného katolíckeho kňaza, pápežského preláta, spoluzakladateľa Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý kvôli politickým pomerov vo vtedajšom Československu prežil väčšinu svojho života vTaliansku. Roberto Serafini poskladal pre slovenského čitateľa mozaiku života kňaza, ktorý prežil svoje aktívne pastoračné obdobie mimo svojej vlasti. Publikáciu napísal z osobných pohnútok, keďže bol farníkom v Marina di Cerveteri, neskôr aj blízkym priateľom a pomocníkom, ktorý sprevádzal Mons. Medového až do jeho posledných chvíľ na zemi. Biografia sa tak stáva aj osobným vyznaním, svedectvom, prejavom vďačnosti človeku, ktorého si autor veľmi vážil.

Kniha zaujme vrúcnosťou, autentickosťou výpovedí autora. Podarilo sa mu naplniť odvážny zámer, dať život postave Mons. Medového, aj pre čitateľa, ktorý sa s ním nemal kde zoznámiť. Jozef Medový sa v knihe s podtitulom Sľub z lásky k Bohu, vynára ako osobnosť vynikajúcich ľudských kvalít prameniacich v láske k Bohu a Cirkvi. Intelektuálny potenciál sa snúbi s pracovitosťou, obetavosť so skromnosťou, realizmus so zmyslom pre praktickú lásku k blížnemu. Na jeho pastoračnej práci zaujme schopnosť spolupráce, zapojenia farníkov do celého systému pastorácie, s poslušnosťou a rešpektom voči predstaveným. Zároveň je knižka aj nahliadnutím do systému pastorácie v Taliansku. Historické ukazovatele v Československu a politická situácia sú načrtnuté len orientačne a niektoré spresnenia by pomohli celkovému vykresleniu súvislostí, autor si však nenárokuje na exaktné historické pojednávanie a v konečnom dôsledku tým neutrpel autorský zámer.

TK KBS informovala Ivana Štibraná

 

Zdroj: TK KBS