Veľký týždeň v Nitre

 

     Na Kvetnú nedeľu 24. marca 2013 o 9. 00 hod. celebroval svätú omšu vo svojej katedrále svätého Emeráma nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Úvod bohoslužby prebiehal na námestí Jána Pavla II. pred katedrálou. Hlavný celebrant požehnal ratolesti a následným sprievodom sa presunul do priestorov chrámu.

   Biskup Judák tak v spoločenstve veriacich svojej diecézy začal slávenie Veľkého týždňa, v ktorom si kresťania pripomínajú utrpenie, smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.

    V Univerzitnom pastoračnom centre Nitre pripravil jeho rektor Ľubomír Hlad spolu s vysokoškolákmi nepretržitú eucharistickú adoráciu. Začne sa na Kvetnú nedeľu o 21. 00 hod. a potrvá do pondelka 25. marca, do 19. 00 hod.

 

 

Ďalší program bohoslužieb v Katedrále -

Bazilike svätého Emeráma v Nitre počas Veľkého týždňa:

 

ZELENÝ ŠTVRTOK: 28. marca 2013

9. 30 hod. Missa Chrismatis
Pontifikálna svätá omša, hl. celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, obnovenie kňazských sľubov – koncelebrujú kňazi celej diecézy
17. 00 hod. Omša na pamiatku Pánovej večere
Pontifikálna svätá omša, hl. celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
Poklona trvá do 20. 00 hod.

 

VEĽKÝ PIATOK: 29. marca 2013

13. 30 hod. Krížová cesta ulicami Nitry
16. 00 hod. Slávenie utrpenia a smrti Pána
Obrady koná: Mons. Štefan Vallo, kanonik, správca katedrály
Poklona pri Božom hrobe trvá do 20.00 hod.

 

BIELA (VEĽKÁ) SOBOTA: 30. marca 2013

8. 00 hod. Vyloženie Sviatosti Oltárnej pri Božom hrobe
19. 00 hod. Veľkonočná vigília
Pontifikálna svätá omša, hl. celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: 31. marca 2013

7. 00 hod. svätá omša
9. 00 hod. Pontifikálna svätá omša, hl. celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK: 1. apríla 2013

7. 00 hod. svätá omša
9. 00 hod. svätá omša, hl. celebrant: Mons. Peter Brodek, generálny vikár

 

Miroslav Lyko, hovorca nitrianskeho biskupstva