Prijatie diplomatov u Františka hodnotí

veľvyslanec SR pri Svätej stolici
 

P:3, 22. 03. 2013 16:32, DOM
     Vatikán 22. marca (RV) - Svätý Otec František dnes prijal veľvyslancov akreditovaných pri Svätej stolici. Svätá stolica v súčasnosti udržuje plné diplomatické vzťahy so 180 štátnmi. Medzi diplomatmi bol aj veľvyslanec SR pri Svätej stolici Jozef Dravecký, ktorý pri tejto príležitosti poskytol TK KBS rozhovor.

 

Ako vnímate dnešné prijatie u nového Svätého Otca?
     Osobné stretnutie s pápežom Františkom potvrdilo môj doterajší dojem o jeho udivujúcej bezprostrednosti. Prekvapil ma veľký počet aj tých veľvyslancov, ktorí nesídlia v Ríme, že napriek krátkemu času od oznámenia prijatia naň prišli.

 

Na ktoré jeho výzvy by ste chceli zvlášť upozorniť?
     Svätý otec konštatoval, že diplomatické styky štátov so Svätou stolicou sú príležitosťou robiť dobre všetkým ľuďom. Povedal, že jedným z dôvodov, pre ktoré si vybral meno podľa sv. Františka z Assisi, je láska chudobným, pričom poukázal na chudobu materiálnu aj duchovnú a na nemožnosť budovať pokoj bez pravdy. Keďže latinský titul pápeža "pontifex" znamená "budovateľ mostov", pápež František chce budovať mosty medzi ľuďmi aj medzi náboženstvami. Všimli sme si, že pritom dal na prvé miesto islam, akoby chcel vyvážiť doterajšie uvádzanie najmä židovského náboženstva ako partnera dialógu. Nakoniec poďakoval diplomatom za prácu a zaželal Božie dary im aj národom, ktoré zastupujú.

 

Aký rok čaká veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici?
   Rok 2013 je rokom 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky aj nadviazania jej diplomatických vzťahov so Svätou stolicou. Zároveň je rokom 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom na naše územie. Činnosť Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici bude teda naďalej v znamení týchto výročí, ale bude reagovať aj na všetko nové, čo v nasledujúcich mesiacoch prinesie nový pápež.

 

Zdroj: TK KBS