Národná púť do Ríma 3. deň

 

Veriaci s biskupmi na Národnej púti v Ríme - 3. deň
 

P:3, 28. 02. 2013 12:12, FOT
Rím 28. februára (TK KBS) - S Večným mestom sa už rozlúčili stovky slovenských pútnikov, ktorí sa zúčastnili na Národnej púti v Ríme.

Časť slovenských pútnikov ešte slávila svätú omšu v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda s biskupmi Slovenska.

V závere sa prítomným prihovoril rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda Vladimír Stahovec. "Touto svätou omšou zakončujeme Národnú púť. Tak ako sme v utorok začali pred ostatkami sv. Cyrila, tak aj dnes sme celebrovali túto eucharistiu pri ostatkoch sv. Cyrila, ktoré sú uložené tu pri bočnom oltári," povedal. Zároveň pripomenul, že posledné cyrilo-metodské výročia v slovenskom národe priniesli vždy nejaké konkrétne aktivity Slovákov. Keď slávili 1 000. výročie (1863), vznikla Matica Slovenská. O sto rokov neskôr Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ako "výraz úcty Slovákov žijúcich v zahraničí voči vierozvestcom, ktorí chceli mať v centre katolíckeho sveta svoju "strechu nad hlavou"," ocenil rektor slovenského kolégia, ktoré si pripomína tento rok 50. výročie vzniku. Jeho histórii sa bude venovať i konferencia v priestoroch kolégia, ktorú pripravujú 17. a 18. mája 2013. Po skončení bohoslužby sa pútnici zišli na spoločnom agapé a letecky odcestovali na Slovensko.

 

Prinášame fotografie zo svätej omše.
::vstup do fotobanky::

 

ad 2. Ďalší slovenskí pútnici ukončili putovanie vo Večnom meste v Bazilike Santa Maria Magiore, kde celebroval svätú omšu v slovenčine žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. V homílii sa im prihovoril sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ.

 

____________________________________________

 

Národná púť do Ríma 2. deň

 

Benedikt XVI. naposledy pozdravil pútnikov zo Slovenska

Na záver poslednej generálnej audiencie Svätý Otec pozdravil aj mnohých pútnikov zo Slovenska, ktorí sú v Ríme na Národnej púti:

RealAudioMP3

„S láskou vítam pútnikov zo Slovenskej republiky. Bratia a sestry, ďakujem vám za modlitby a pozornosť, ktorými ste sprevádzali moju službu Nástupcu svätého Petra a zo srdca žehnám vás i vaše rodiny vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus!“

 

Stopäťdesiat tisíc ľudí sa rozlúčilo s Benediktom XVI. 

Videozáznam TU:    www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130301064

             

  Fotky TU:    ::vstup do fotobanky::

 

Posledná generálna audiencia:  www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130227020

 

Svätá omša v slovenčine v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne

V Bazilike sv. Petra sa dnes o 17. hod. uskutočnila slávnostná slovenská svätá omša. Pri príležitosti Národnej púte do Ríma v súvislosti s 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy ju celebroval kardinál Jozef Tomko. Zúčastnili sa na nej aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký.
 

Zvukový záznam TU:RealAudioMP3

 

Fotografie TU:  ::vstup do fotobanky::

 

Homília kardinála Jozefa Tomka TU:   www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130227021

 

 

Rozhovor s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v Ríme

RealAudioMP3 Po skončení slovenskej svätej omše v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne sme oslovili prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý sa vyjadril k posolstvu Národnej púte a komentoval stretnutie so Svätým Otcom a vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Národná púť do Ríma 1. deň

 

Rím/Vatikán 26. februára (TK KBS) - Ulice Večného mesta zaplavili pútnici z celého Slovenska. Do Ríma prišli na trojdňovú Národnú púť. Pri hroboch si uctia svätých apoštolov a v Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda oslávia svojich vierozvestcov. Špeciálny charterový let vyslala i Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Biskupi spolu s množstvom kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, seminaristov a veriacich prejavia tento týždeň vďačnosť aj Svätému Otcovi, ktorý sa vo štvrtok vzdá svojho úradu.


Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský o púti v Ríme TU:

www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130226040

 

Homília košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera v Ríme

www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130226035

 

Fotografie zo svätej omše v slovenčine v Bazilike sv. Klimenta v Ríme: 

::vstup do fotobanky::

 

Fotografie z konferencie "Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1 150 rokov od začiatku misie"

::vstup do fotobanky::

 

Zdroj: Vatikánsky rozhlas a TK KBS