Biskup Judák celebroval svätú omšu

v kostole v maďarskej obci Pilišská Čaba
 

P:3, 11. 02. 2013 11:57, ZAH
     Pilišská Čaba 11. februára (TK KBS) - V nedeľu 10. februára 2013 vo farskom kostole Mena Panny Márie v Pilišskej Čabe celebroval slávnostnú slovenskú svätú omšu nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. V mene tamojšej slovenskej samosprávy a slovenského kultúrneho spolku ho privítal Július Kučera, ktorý je už dlhý čas organizátorom slovenských cirkevných a kultúrnych podujatí v Pilišskej Čabe.

     Biskup Judák vo svojej kázni poukázal na potrebu nasledovania príkladu apoštolov a vierozvestcov Sv. Cyrila a Metoda. Povzbudil prítomných, aby boli aktívnymi spolupracovníkmi pri hlásaní radostnej zvesti vo svete aj napriek tomu, že v našej spoločnosti pribudne stále viac útokov proti kresťanským hodnotám. Na konci svätej omše sa v mene Mons. Antala Spányiho, biskupa diecézy Stoličný Belehrad (Székesfehérvár), kam patrí aj farnosť Pilišská Čaba, poďakoval za jeho povzbudivé slová biskupský referent János Karaffa, ktorý je poverený aj duchovnou správou slovenskej katolíckej komunity v Pilišskej Čabe. Biskupi oboch diecéz si udržiavajú dobré priateľské vzťahy, už niekoľkokrát spoločne slávili sväté omše tak v Nitre ako aj v Stoličnom Belehrade na pamiatku významného biskupa Otakara Procházku, rodáka z Nitry.

     Na svätej omši sa zúčastnili Slováci z okolitých obcí, ako aj zo Slovenska, predovšetkým z družobnej obce Veľký Lapáš. Dychovka Lapášanka a spevácky zbor z Perbaju sa tiež značným spôsobom pričinili o dôstojné slávenie svätej omše. Po svätej omši pán biskup Judák v prítomnosti starostov obcí a prítomných hostí posvätil pamätnú tabuľu na pamiatku priateľstva obcí, ktorú umiestnili pri vchode budovy obecného úradu.

     Slovenská katolícka komunita v obci má raz do mesiaca, každú druhú nedeľu zabezpečenú slovenskú svätú omšu vo farskom kostole. Slovenské sväté omše v minulých rokoch celebrovali tí kňazi z Maďarska, ktorí ovládajú slovenčinu a často im vypomáhali aj kňazi zo Slovenska. Niekoľko rokov vypomáhal v Pilišskej Čabe aj vtedajší farár zo Štúrova, terajší apoštolský administrátor "sede vacante" Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch.

TK KBS informoval Attila Karaffa