Aj veriaci Nitrianskej diecézy sa zúčastnia

vo Večnom meste Národnej púte

     Národnej púte do Ríma, ktorú organizuje Konferencia biskupov Slovenska, sa v dňoch 25. – 28. februára 2013 zúčastní aj niekoľko veriacich z Nitrianskej diecézy, vrátane nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, kňazov a bohoslovcov.

     Súčasťou púte bude aj medzinárodný kongres „Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1 150 rokov od začiatku misie“. Uskutoční sa v dňoch 25. a 26. februára 2013 na Pápežskom Východnom inštitúte a Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
     Svoju prednášku na kongrese prednesie aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák na tému: Historický a politický kontext misie sv. Cyrila a Metoda medzi Slovanmi.

 

Program spoločných slávení:

Utorok 26. februára
11:00 Svätá omša v Bazilike sv. Klementa v Ríme
Celebruje košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober

Streda 27. februára
10:30 Generálna audiencia so Svätým Otcom Benediktom XVI. na Námestí sv. Petra
vo Vatikáne
17:00 Svätá omša v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne
Celebruje kardinál Jozef Tomko

Štvrtok 28. februára

16:00 Svätá omša v Bazilike Santa Maria Maggiore
Celebruje žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, homíliu prednesie sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ

 

Zdroj: Biskupstvo Nitra