Diecézne múzeum v Nitre sa zapája

do Medzinárodného dňa cestovného ruchu

 

     Diecézne múzeum na Nitrianskom hrade sa zapája do Medzinárodného dňa cestovného ruchu, ktoré sa v Nitre koná 23. februára 2013.

     Účastníkom podujatia bude od 10. 00 hod. do 17. 00 hod. k dispozícii sprievodca, vstup do múzea bude bez poplatku.

     Rovnako bezplatný bude, tak ako obyčajne v tomto čase, aj vstup do areálu Nitrianskeho hradu. Pre návštevníkov bude pripravená i prehliadka Katedrály - Baziliky svätého Emeráma, prístupné bude aj severné nádvorie hradu.

     Návštevníci hradu sa tak budú môcť v tomto jubilejnom Cyrilo-metodskom roku, priamo v kolíske kresťanstva u nás, „dotknúť“ histórie, ktorá priamo súvisí s misijným dielom svätých solúnskych bratov.

 

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva