Kardinál J. Ch. Korec k 20. výročiu Slovenskej republiky

Nitriansky emeritný biskup Ján Chryzostom kardinál Korec z príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky pripomína obyvateľom Slovenska, že iba život podľa kresťanských hodnôt je zárukou dobrej budúcnosti. Kardinál spomenul nedávne pokusy vymazať znaky kresťanstva z pamätnej dvojeurovej mince s postavami svätých Cyrila a Metoda. Povedal: „To sa nepodarí, odstrániť kríž zo Slovenska, lebo Pán Boh sa postará o to, ak my budeme verní, že Cirkev prežije aj to, čo prežívame dnes“. Povzbudzuje všetkých obyvateľov Slovenska, zvlášť veriacich: „Nebojme sa, nebuďme maloverní. Ale buďme veriaci, pomáhajme si, buďme oddaní svätej Cirkvi, buďme oddaní Svätému Otcovi, lebo to je Petrov nástupca a Peter je skala, ktorú nepremôžu nijaké brány zla“.

Nitriansky emeritný biskup z príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky apeluje na obyvateľov Slovenska, aby neskladali svoju nádej do materiálnych hodnôt: „Všetci si myslia, že zmysel života je mať ohromné autá, mať vily, byť bohatý, mať peniaze“. Prax, podľa kardinála Korca ukazuje niečo iné. Cirkev však ukazuje ľuďom Božieho Syna: „Kristus je svetlo sveta. Jediné svetlo, ktoré nám svieti pod nohy, že kam máme kráčať. Lebo on nám hovorí ako máme žiť“, povedal Ján Chryzostom kardinál Korec z príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Zároveň si zaspomínal, ako mu v prvých dňoch roka 1993 poslal telegram vtedajší pápež: „Ján Pavol II. mne do Nitry poslal blahoprajný telegram ku vzniku Slovenskej republiky a v tom pozdrave bolo: Držte sa! Slovensko má tiež čo ponúknuť Európe. Svojimi svätcami, mučeníkmi“.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva