Seriál Konkláve 2013:

Často kladené otázky po rozhodnutí Svätého Otca
 

P:3, 22. 02. 2013 14:45, ZAH
     Bratislava 22. februára (TK KBS/ZENIT) - Tlačová kancelária KBS (TK KBS) zverejnila na svojej internetovej stránke www.tkkbs.sk nový dossier, ktorý je venovaný všetkým správam potom, ako sa súčasný Svätý Otec Benedikt XVI. rozhodol vzdať svojho úradu. Jeho názov je "Konkláve 2013".

     Benediktovo zrieknutie sa úradu vzbudilo mnohé otázky, a to nielen v katolíckom svete. Niektoré otázky majú praktickú povahu, zatiaľ čo iné sa viac týkajú ďalekosiahlych záležitostí. P. Federico Lombardi, riaditeľ Vatikánskeho tlačového strediska, poskytol viaceré informácií na tlačových konferenciách po tom, čo Svätý Otec oznámil svoj zámer vzdať sa úradu. Agentúra ZENIT spracovala stručný výber otázok a odpovedí v súhrnnej podobe. Nejde o doslovné citácie pátra Lombardiho, ale skôr o zhrnutie jeho odpovedí.

1. Aké bude posledné verejné vystúpenie Benedikta XVI. ako pápeža?
O: Benedikt XVI. naposledy verejne vystúpi ako pápež na generálnej audiencii 27. februára 2013 na Námestí sv. Petra. Táto generálna audiencia bude mimoriadne zahrňovať aj liturgiu slova a momenty modlitby. Nasledujúci deň, vo štvrtok 28. februára sa bude konať súkromná audiencia v Klementínskej sále vo Vatikáne s niektorými kardinálmi. To bude posledná audiencia jeho pontifikátu.

2. Trpí Benedikt XVI. nejakou vážnou chorobou?
O: Nie, Benedikt XVI. netrpí nijakou vážnou chorobou.

3. Je pravda, že Benedikt XVI. má kardiostimulátor?
O: Áno, je pravda, že Benedikt XVI. má kardiostimulátor. Má ho už odvtedy, čo bol prefektom Kongregácie pre náuku viery. Pred niekoľkými týždňami mu boli vymenené batérie na kardiostimulátore.

4. Bude publikovaná encyklika o viere, ktorú píše Benedikt XVI.?
O. Nie, nie je v pláne publikovať encykliku, pretože Benedikt XVI. ju nestihol dokončiť. Ak sa ju prípadne rozhodne publikovať, nebude patriť medzi „encykliky“.

5. Prečo si zvolil Benedikt XVI. za ukončenie svojej služby pápeža práve 20.00 hodinu 28. februára? 
O: Pretože je to čas, kedy zvyčajne končí svoj denný pracovný program.

6. Kde bude Benedikt XVI. bývať po svojom odstúpení?
O: Najprv bude dva mesiace v pápežskom sídle v Castel Gandolfo. Následne sa vráti do Vatikánu a bude bývať v  klauzúrnom kláštore Mater Ecclesiae.

7. Je pravda, že sa Benedikt XVI. rozhodol zrieknuť úradu počas svojej apoštolskej cesty do Mexika?
O: Počas apoštolskej cesty do Mexika a  na Kubu Benedikt XVI. dospel v otázke svojho odstúpenia k ďalšiemu štádiu v dlhom procese reflexie a rozhodovania v tejto veci. Avšak samotná cesta nemá žiaden osobitný význam v tejto súvislosti.

8. Aké bude meno a titul Benedikta XVI. po 28. februári?
Táto vec je stále predmetom úvah. Je istá nejednotnosť v  tom, že by sa mal naďalej volať Benedikt XVI. a že jeho titul by mal byť „emeritný rímsky biskup“. V Pápežskej ročenke sa bude naďalej používať oficiálne meno Benedikt XVI.

9. Zúčastní sa Benedikt XVI. na konkláve, ktoré bude voliť jeho nástupcu?
O: Nie, Benedikt XVI. sa nezúčastní na konkláve, ktoré bude voliť jeho nástupcu a  nebude členom kardinálskeho kolégia.

10. Ako bude Benedikt XVI. oblečený po 28. februári?
O: Zatiaľ ešte nevieme, aké bude oblečenie Benedikta XVI. po 28. februári.

11. Existuje v Cirkvi predpis ohľadom pápežovho odstúpenia?
O: Áno, pápežovo zrieknutie sa úradu sa uvádza a riadi podľa Kódexu kánonického práva.

12. Čo sa stane s arcibiskupom Georgom Gänsweinom, osobným tajomníkom Benedikta XVI. a prefektom Pápežského domu počas nasledujúcich niekoľkých mesiacov?
O: Arcibiskup Georg Gänswein bude naďalej osobným tajomníkom Benedikta XVI . Bude ho sprevádzať do Castel Gandolfo (a potom do kláštora Mater Ecclesiae), a bude naďalej prefektom Pápežského domu. Rovnako je možné, že aj jeho druhý osobný tajomník pôjde do Castel Gandolfo a bude v tomto čase sprevádzať Benedikta.

13. Kto bude bývať s Benediktom XVI. v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne, po jeho odchode na odpočinok?
O: Budú to tzv. Memores Domini (skupina zasvätených žien, ktoré pomáhajú pápežovi v  jeho každodenných potrebách v domácnosti), ako aj jeho osobný tajomník, arcibiskup Georg Gänswein, ktorý tam bude bývať a  pomáhať Benediktovi XVI. po jeho odchode na odpočinok.

14. Ovplyvnil tzv. škandál Vatileaks pápežovo rozhodnutie?
A: Ten v tejto veci nemal žiaden relevantný význam. Keď niekto chce získať správne informácie, musí sa obmedziť na to, čo pápež povedal o  svojom zrieknutí sa úradu.

15. Existujú vo Vatikáne mocenské boje?
O: Vo všetkých inštitúciách existuje určitá dynamika, ktorá vedie k odlišným názorom, čo je vždy dobré. Rozdiely a rozmanitosť názorov sú pozitívne, ak smerujú pre dobro samotnej inštitúcie. V  každom prípade by sa týmto rozdielom nemala dávať príliš veľká váha, pretože nezodpovedajú skutočnosti alebo úmyslom osôb. Povedať, že existujú mocenské boje, je niečo, čo nezodpovedá skutočnosti, ktorá sa v tomto čase deje v Cirkvi.

16. Robil novinár Peter Seewald interview s Benediktom XVI. pred tým, než sa vzdal úradu?
O: Nemecký novinár Peter Seewald, ktorý robil v minulosti niekoľko krát interview s Josephom Ratzingerom-Benediktom XVI., robil interview s Benediktom XVI. pred dva a pol mesiacmi. Toto interview bude súčasťou oficiálnej biografie Benedikta XVI., na ktorej Seewald pracuje.

17. Prečo sa Benedikt XVI. rozhodol, že po dvoch mesiacoch strávených v Castel Gandolfo, zostane v kláštore vo Vatikáne a  nevráti sa do svojho rodného Bavorska?
O: Hoci to Benedikt XVI. nevysvetlil jasne, jeho prítomnosť a  život v modlitbe vo Vatikáne dávajú duchovnú kontinuitu pápežstvu. Navyše, Benedikt XVI. žije vo Vatikáne viac ako tri desaťročia.

Zdroj: ZENIT.org
Preložil: Stanislav Gábor