Biskupi Slovenska zaslali Benediktovi XVI. list
 

P:3, 20. 02. 2013 15:17, DOM
Bratislava 20. februára (TK KBS) - Biskupi, členovia Konferencie biskupov Slovenska, zaslali dnes Svätému Otcovi Benediktovi XVI. osobný list z dôvodu jeho odstúpenia z Petrovho stolca. Prinášame ho v plnom znení.

Svätý Otče,
v týchto dňoch cítime potrebu vyjadriť Vám našu vďaku za všetko duchovné bohatstvo, ktoré sme od Vás čerpali v období Vášho pontifikátu. Máme v živej pamäti Vaše slová prednesené na Slovensku ešte v roku 1992 o ohraničenosti ľudského života, o skutočnej slobode a veľkej zodpovednosti za jej použitie.
Na sklonku Vášho pontifikátu Vám, Svätý Otče, ďakujeme za Váš príklad dobrého pastiera, veď ste svojich bratov podľa Petrovho príkladu posilňovali vo viere. Ďakujeme za príklad pokory a úplnej oddanosti nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi. Ďakujeme za Vaše reflexie nad biblickými textami, ktoré nás ešte hlbšie uvádzali do tajomstiev Kristovho evanjelia. Ďakujeme za odvahu pri obhajovaní najzákladnejších východísk dôstojnosti ľudskej osoby ako Božieho stvorenia. Ďakujeme za obetavosť skutočného Pontifexa - staviteľa mostov vnútrocirkevnej jednoty, ekumenického a medzináboženského dialógu. Ďakujeme za mnohé pozdravy prednesené po slovensky pri rôznych príležitostiach, ktoré sme vnímali ako láskyplnú pozornosť najvyššieho pastiera voči veriacim našich diecéz.
Svätý Otče, veľmi intenzívne vnímame Vaše pozvanie naďalej sa modliť za Vás, za Cirkev i za budúceho pápeža. V duchu Vášho uistenia, že Pán nás povedie!, Vás ubezpečujeme o našom duchovnom spojení s Vami, o našich modlitbách za Vás i za toho, koho Pán dejín dá Cirkvi ako nového Pastiera, ako skalu Cirkvi, ktorú „ani brány pekelné nepremôžu“.
V modlitbách za Vás a s Vami duchovne zjednotení

biskupi Slovenska

V Bratislave, 20. februára 2013

 

Zdroj: TK KBS