Začínajú mestské misie v Nitre

 

P:3, 18. 02. 2013 15:31, DOM
Nitra 18. februára (TK KBS) - Rímskokatolícke farnosti v Nitre sa spolu s miestnym biskupstvom pripravujú na mestské a farské misie, ktoré sa uskutočnia od 4. do 17. marca. Spoločným menovateľom všetkých podujatí, ktoré sa v tomto čase uskutočnia, bude Rok viery a Cyrilo-metodské jubileum. Program má ambíciu osloviť všetky skupiny obyvateľov Nitry, dokonca aj tých, ktorí nenavštevujú bohoslužby a nepraktizujú svoju vieru.

Prvá časť misií sa začala už 10. februára Púťou pokánia ulicami mesta. Modlitbové podujatia v tichom zamyslení budú pokračovať od 23. 2. do 3. 3. deväťdňovou pobožnosťou za misie, a to vo všetkých rímskokatolíckych kostoloch, ďalej od 4. 3. do 9. 3. nepretržitou eucharistickou adoráciou v kostole sv. Martina na Chrenovej, a celodenným čítaním zo Svätého písma (každý deň od 8. 00 do 20. 00 hod.) v kostole sv. Michala Na Vŕšku.

Druhú oblasť misií vyplní Kultúrny program pre všetkých:
Dňa 3. 3. o 19. 00 hod. vystúpi v Starom Divadle Karola Spišáka skupina ATAk s pásmom „Slovo žilo“. Organizátori ďalej pripravili:
4. – 8. 3. Evanjelizačný tábor pre deti v CVČ Skalka na Kalvárii
4. – 5. 3. Evanjelizačný program v Galérii Mlyny (15. 30 – 18. 00 hod.)
6. – 8. 3. Evanjelizačný program v centre MAX (15. 30 – 18. 00 hod.)
5. – 6. 3. Program pre mladých v ŠD A. Bernoláka a v kostole sv. Petra a Pavla u františkánov

Tretiu oblasť misií budú tvoriť evanjelizačné prednášky „so slovom nádeje“ v Misijnom dome na Kalvárii (vždy 18. 30 hod.) pre rôzne skupiny oslovených: pre rozvedených katolíkov (4. 3.); pre učiteľov a vychovávateľov (5. 3.); pre lekárov (7. 3.); pre veriacich, neveriacich a pochybujúcich (8. 3.). Pripravená bude aj špeciálna prednáška hlucho-nemého kňaza v Piaristickom kostole sv. Ladislava (9. 3. od 9. 30 do 11. 30 hod.).

Štvrtou oblasťou budú farské misie, ktoré otvorí počas bohoslužby 9. 3. o 17. 00 hod. v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Ešte predtým, o 16. 30 hod., zaznejú slová Proglasu.

Farské misie potrvajú do 17. 3. a budú prebiehať vo všetkých rímskokatolíckych farnostiach Nitry. Viesť ich budú poverené tímy rehoľníkov. Mestské ľudové misie vyvrcholia svätou omšou v Mestskej hale na Klokočine 17. 3. o 15. 00 hod.

Mestské misie sú príležitosťou k duchovnej obnove pozvaných. Sú dôsledkom spoluzodpovednosti každého človeka za sprostredkovávanie viery ďalším generáciám. Sú pomocou na ceste za cieľom, ktorý v prípade života človeka prevyšuje viditeľný svet.

TK KBS informoval Miroslav Lyko

 

Zdroj: TK KBS

Plagát