Štart kampane NTM 2013 manželstva podporil i jej zakladateľ
 

P:3, 11. 02. 2013 17:19, DOM
     Bratislava 11. februára (TK KBS) - Na Slovensku sa začal Národný týždeň manželstva. Dnešný štart kampane prišiel podporiť aj Richard Kane z Anglicka, ktorý ju založil v roku 1997. NTM sa tento rok ponesie pod heslom „Vernosť nie je slabosť“. História Národného týždňa manželstva sa začala v Anglicku v roku 1997 a postupne sa rozšíril na všetky kontinenty. Richard Kane je známy ako motivátor a aktivista, pričom vystupuje ako zástanca väčšej podpory manželstiev zo strany spoločnosti. Často sa stretáva so špičkovými politikmi v Londýne, Bruseli, či Berlíne.

     „Národný týždeň manželstva je každý rok o tom istom,“ hovorí. „Manželia sú stále v jednom kole, najmä keď majú malé deti a veľa pracujú. Málokedy majú čas zamyslieť sa nad svojím manželstvom. Každý však chce žiť v zdravom, šťastnom manželstve, nie v zlom vzťahu. Tento týždeň je pripomienkou toho – že sa majú zastaviť a zhodnotiť svoje manželstvo, či je zdravé a v čom by ho mohli zlepšiť. Stojí to za to.“

     Tretí ročník NTM na Slovensku bude oslavou vernosti, ktorá je základom každého dobrého manželstva. Napriek tomu, že 90 percent obyvateľov Slovenska považuje za dôležitú hodnotu svojho života rodinu, v prípade manželstva je to už len 54 % a vernosť je životnou hodnotou pre menej ako polovicu – 48 percent Slovákov.
V spoločnosti sa často viac oslavujú ľudia, ktorí si svoju rodinu nevážia, ako muži a ženy, pre ktorých je vecou cti stáť si v slove a držať spolu aj v ťažkých okolnostiach. Manželstvo je pritom vďaka spoločenskej a právnej istote, ktorú poskytuje, tradičným a stále dobre fungujúcim základom rodiny i spoločnosti. Ak má manželstvo dobre fungovať, základný predpoklad je vernosť jeden druhému nielen v sexuálnej oblasti, ale aj v starostlivosti jeden o druhého, vzájomnej podpore a pomoci, ohľaduplnosti.

     Národný týždeň manželstva prinesie podujatia v najväčších mestách i v malých obciach, semináre o manželstve, večery pri sviečkach i športové popoludnia. Mnohí podnikatelia poskytujú počas tohto týždňa zľavy a špeciálne akcie pre manželské páry, príkladom je Slovenské národné divadlo, hotel Devín v Bratislave alebo Kúpele Nimnica. Viac sa o podujatiach a zľavách možno dozvedieť na internetovej stránke www.ntm.sk.

     Na celonárodnej úrovni sa aktivisti pri príležitosti NTM rozhodli iniciovať prostredníctvom poslancov NR SR zmenu zákona o rodine tak, aby pred rozvodom mali manželia zákonnú povinnosť absolvovať mediáciu alebo manželské poradenstvo, ktoré bude mať za cieľ udržanie manželstva.

     Okrem celonárodných a regionálnych akcií si Národný týždeň manželstva dáva za cieľ povzbudiť manželov k tomu, aby si počas tohto týždňa na seba našli viac času, venovali sa jeden druhému, niečo spolu podnikli a obnovili svoj vzťah.

TK KBS informoval Peter Kremský