Nitra zorganizuje okolo 60 podujatí v Roku

sv. Cyrila a Metoda
 

P:3, 22. 01. 2013 09:28, DOM
     Nitra 22. januára (TK KBS/Rádio LUMEN) - Mesto Nitra zorganizuje tento rok okolo 60 podujatí, ktoré sa uskutočnia v rámci jubilejného cyrilo-metodského roka. Miestna radnica si je vedomá toho, že mesto pod Zoborom bude zohrávať dôležitú úlohu aj v celoslovenskom programe osláv, a to predovšetkým v dňoch okolo 5. júla. Magistrát Nitry sa cyrilo-metodskými oslavami intenzívne zaoberá. Usiluje sa skoordinovať mnoho inštitúcií, ktoré chcú do programu aktívne prispieť. "Hľadáme určité východiská, aby to bolo priechodné aj pre obyvateľov mesta v tom, že budú môcť tieto podujatia navštíviť, že teda nebudú sa krížiť, že to bude rozložené do nejakého širšieho rámca," povedal primátor Nitry Jozef Dvonč.


     Definitívny program cyrilo-metodských osláv, ktoré budú rozložené do celého roka, by mal byť na svete na konci januára. Nitra sa chystá i na celoslovenské oslavy svätých Cyrila a Metoda. Tu má dôležité miesto miestne biskupstvo. "Je to celonárodná záležitosť, určite by mala byť vrcholom toho cyrilometodského roku. Stále sa očakáva príchod Svätého otca. Zatiaľ nie je potvrdený, tak už pravdepodobne to nebude on, ale možno pošle pápežského legáta, teda nejakého zástupcu, ktorý by mal viesť slávnostné bohoslužby," povedal biskup Judák.

Zdroj: Rádio LUMEN/Miroslav Lyko