Minister Lajčák ocenil Slováka v úrade rektora Pápežskej univerzity

P:3, 18. 01. 2013 09:19, ZAH

     Rím 18. januára (RV) - Rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme prijal uznanie "mimoriadne zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov so Slovenskou republikou a šírenie dobrého mena Slovenska vo svete". Profesorovi P. Miroslavi Konštancovi Adamovi OP uznanie udelil podpredseda vlády SR Miroslav Lajčák.

     Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ho ocenil pri príležitosti 20. výročia vzniku SR. V jeho mene mu ocenenie odovzdal vo štvrtok na pôde slovenského zastupiteľstva v Ríme veľvyslanec SR pri Svätej stolici Jozef Dravecký. Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj pracovníci veľvyslanectva a dvaja slovenskí dominikáni pôsobiacich v službách Svätej stolice.

     Slovák P. Miroslav Konštanc Adam prevzal úrad rektora Pápežskej univerzity vlani v máji. Na tento post bol vymenovaný so schválením Kongregácie pre katolícku výchovu veľkým kancelárom spomenutej univerzity P. Brunom Cadorém v marci 2012.

Životopis rektora:  ::TU.::  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120326048

Zdroj: TK KBS

 

Životopis profesora Miroslava Konštanca Adama.

     Slovenský dominikán profesor Miroslav Konštanc Adam bol vlani vymenovaný za rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme. Táto pápežská univerzita je známa tým, že v r. 1947 na nej dosiahol doktorát zo spirituálnej teológie Karol Wojtyła, neskorší pápež bl. Ján Pavol II.
     Páter Miroslav Konštanc Adam OP sa narodil 2. augusta 1963 v Michalovciach. Po gymnaziálnych štúdiách v rodnom meste v rokoch 1982-1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. V rokoch 1987-1990 pracoval v Štátnom veterinárnom ústave v Michalovciach ako veterinárny lekár, bakteriológ a hygienik potravín. Dňa 26. februára 1989 vstúpil do tajného noviciátu rehole dominikánov, 28. apríla 1990 zložil prvé rehoľné sľuby a 13. apríla 1993 doživotné. V rokoch 1990-1995 absolvoval filozoficko-teologické štúdium na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci. Po svojej kňazskej vysviacke 24. júna 1995 pôsobil ako kaplán študentov Ekonomickej univerzity vo farnosti Bratislava-Kalvária. Postgraduálnu lektorskú skúšku z teológie zložil v septembri 1996 v Prahe. V rokoch 1996-2001 absolvoval licenciátne a doktorské štúdium kánonického práva na Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského (Angelicum) v Ríme. V rokoch 2001-2005 bol provinciálom Rehole dominikánov na Slovensku. V rokoch 2001-2010 bol odborným asistentom kánonického práva na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, v roku 2004 aj na Teologickom inštitúte sv. T. Akvinského v Kyjeve. V rokoch 2003-2005 bol sudcom Metropolitného tribunálu Košickej arcidiecézy. Dňa 11. októbra 2005 bol vymenovaný za profesora na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity sv. T. Akvinského v Ríme. V letných mesiacoch rokov 2006-2007 pracoval ako obhajca zväzku na Metropolitnom tribunáli Losangeleskej arcidiecézy v Kalifornii. Od roku 2006 je sudcom Prvej inštancie Interdiecézneho tribunalu Rímskej diecézy a ostatných diecéz Lazia. Od roku 2009 je komisárom Kongregácie pre náuku viery a takisto Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v Ríme. V decembri 2009 bol vymenovaný za dekana Fakulty kánonického práva a prorektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za rektora Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského v Ríme.

Zdroj: TK KBS