2013-02-13 16:42:58

Pozdrav Svätého otca slovenským pútnikom


Pápež Benedikt XVI. sa počas generálnej audiencie potom, ako predniesol svoju katechézu, obrátil aj na cudzojazyčných pútnikov v aule. Slovákov pozdravil nasledovne:

„Srdečne vítam pútnikov zo Slovenska, osobitne zástupcov kresťanských laických hnutí a združení ako aj Matice Slovenskej. Bratia a sestry, Pôstna doba nás pozýva na obrátenie cez počúvanie Božieho Slova, modlitbu a konanie skutkov milosrdenstva. Na také prežívanie Pôstu rád udeľujem Apoštolské požehnanie vám i vašim drahým. Pochválený buď Ježiš Kristus!“

 

Audionahrávka, kliknúť na odkaz:

MP3

Zdroj: vatikánsky rozhlas