Spomienkovú slávnosť na nespravodlivo odsúdených

pripravili v Nitre
 

P:3, 09. 02. 2013 13:44, DOM
     Nitra 9. februára (TK KBS) - V Kostole Návštevy Panny Márie v Nitre sa 9. februára 2013 konalo spomienkové podujatie z príležitosti 60. výročia nespravodlivého odsúdenia kňaza Štefana Krištína, bohoslovcov a sestier - Dcér kresťanskej lásky. Dôvodom ich odsúdenia bolo zriadenie bohosloveckého učilišťa pre Misijnú spoločnosť Lazaristov.

     Spomienka sa začala svätou omšou, ktorej predsedal generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. V homílii hovoril – aj v súvislosti s nespravodlivo odsúdenými - o zmysle utrpenia, a to vo svetle Kristovho kríža: „Ježiš vzal na seba utrpenie, aby zmierňoval hriech druhých, cez utrpenie nám daroval cestu spásy. Najväčší prejav jeho lásky, lásky Boha k človekovi“. Mons. Brodek dal prítomným za príklad svätých solúnskych bratov i tých, ktorí v našej histórii znášali utrpenie pre svoju vieru. Povedal: „Svätý Cyril i svätý Metod, i mnohí ďalší, na ktorých si aj dnes spomíname ako trpiacich, nespravodlivo odsúdených, pretrpeli pre evanjelium všetky možné útrapy. (...) Ich utrpenie im uľahčoval duch pokory a umŕtvenosti, viera vo výkupnú hodnotu kríža a veľká láska k dušiam“.

     Podľa slov predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska, katolíckeho kňaza, Antona Srholca, takouto spomienkou „obohacujeme našu kultúru a hodnoty, ktoré tento národ nesie. Je to utrpenie týchto mladých mužov a sestričiek a tisícov a desaťtisícov veriacich ľudí, ktorých vkladáme do živej pamäti národa“. Spomienkové stretnutie pokračovalo po svätej omši niekoľkými svedectvami pamätníkov.

     Krajským súdom v Nitre 5. februára 1953 boli za zriadenie tajného bohosloveckého učilišťa v Nitre odsúdení: kňaz Misijnej spoločnosti Štefan Krištín - doživotie, bohoslovci Misijnej spoločnosti: Vojtech Krištín - 10 rokov, Ján Havlík - 14 rokov, Anton Havlík – 8 rokov, Bohuslav Pikala -18 rokov, Vladimír Slávik - 6 rokov a Milan Faško - 3 roky. Za pomoc a podporu boli odsúdené dcéry kresťanskej lásky sestry Florina Barbora Boenighová – 15 rokov a Vincencia Anna Hansková - 15 rokov, diecézny kňaz Martin Pizerák - 1 rok, tajne vysvätený jezuitský kňaz Pavol Horský - 10 rokov a laici Anton Korec – 10 rokov (brat Jána Chryzostoma Korca), Ľudmila Fabišová – 5 rokov, Ján Hulla - 18 mesiacov, Matúš Hromada – 1 rok podmienečne na 2 roky, Katarína Valášeková 1 rok podmienečne na 2 roky a Pavol Bencz, u ktorého sa vincentíni ukrývali – 1 rok. Najvyšší súd v Prahe 11. júna 1953 znížil tresty Štefanovi Krištínovi na 20 rokov, Jánovi Havlíkovi na 10 rokov a Bohuslavovi Pikalovi na 12 rokov. Barbora Boenighová zomrela vo väzení a Ján Havlík zomrel na následky väzenia.

TK KBS informoval Miroslav Lyko