Pozvánka pre mariánskych pútnikov

na päť Škapuliarskych sobôt
 

Topoľčianky  (TK KBS) - Farský úrad v Topoľčiankach pozýva mariánskych pútnikov na päť Škapuliarskych sobôt v Topoľčiankach. Uskutočnia sa v rámci prebiehajúceho Roka viery na tému "Nad náukou Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmu katolíckej cirkvi.“
Program:
Sobota 2. marca 2013
08:15 Škapuliarske hodinky
09:00 Posvätný ruženec
09:45 Svätá omša - celebruje Jozef Kováčik, hovorca KBS; Téma: Brána viery – zamyslenie o koncile
Sobota 6. apríla 2013
08:15 Škapuliarske hodinky
09:00 Posvätný ruženec
09:45 Svätá omša - celebruje Pavol Zvara, prefekt Kňazského seminára v Nitre; Téma: Viera prežívaná v liturgii

Sobota 4. mája 2013
08:15 Škapuliarske hodinky
09:00 Posvätný ruženec
09:45 Svätá omša - celebruje Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín; Téma: Ohlasovanie viery v dnešnom svete a v Cirkvi

Sobota 1. júna 2013
08:15 Škapuliarske hodinky
09:00 Posvätný ruženec
09:45 Svätá omša - celebruje Peter Mášik, farár Farnosti Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava; Téma: Koncil a jeho náuka o Panne Márii

Sobota 6. júla 2013
08:15 Škapuliarske hodinky
09:00 Posvätný ruženec
09:45 Svätá omša - celebruje Mons. Marián Bublinec, generálny vikár Banskobystrickej diecézy; Téma: Boh, ktorý zjavuje seba samého (Dei Verbum a Verbum Domini)

TK KBS informoval Farský úrad v Topoľčiankach

 

Zdroj: TK KBS