Prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, o ekumenizme aj kardinál Koch

P:3, 18. 01. 2013 16:41, ZAH

     Vatikán 18. januára (RV) - "Čo žiada od nás Boh?" - je názov témy, v znamení ktorej sa oddnes nesie Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Podľa kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, tento týždeň zohráva dôležitú úlohu práve v Roku viery, ako základný element ekumenizmu a viery.

     „Ekumenizmus nie je len diplomatickou alebo politickou záležitosťou: je to otázka viery. To, čo nás spája je predovšetkým krst – uznávaný všetkými – a Apoštolská viera. V tomto zmysle je Rok viery veľkou výzvou znovuobjaviť korene ekumenizmu, ktoré sa nachádzajú vo viere.“ Ako tvrdí, ekumenizmus života vedie k spoločenstvu. Kardinál oceňuje pozitívne udalosti, ktoré prispeli k spoločnej ekumenickej ceste: „Som presvedčený, že za posledných päťdesiat rokov sa udialo mnoho vecí. Došlo k mnohým dialógom, našli sme mnoho ciest – osobitne mám na mysli veľkú udalosť, ktorá sa odohrala krátko pred ukončením koncilu, keď exkomunikácie medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou upadli do zabudnutia. Mám na mysli aj veľké Vyhlásenie medzi Svetovou luteránskou federáciou a Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov na základe učenia o ospravodlivení, teda práve o tom bode, ktorý nás od obdobia reformácie rozdeľoval.“ Kardinál pripomenul aj „rozvoj celosvetovej siete ekumenického priateľstva“ a upozornil na nevyhnutnosť spoločenstva v reálnom živote. Tvrdí však, že cieľ ekumenizmu ešte nedosiahli a na jednote je potrebné aj naďalej pracovať. Predseda vatikánskeho dikastéria sa vrátil aj k tematike dialógu s pravoslávnymi. Verí, že práve zvolanie Pan-pravoslávnej synody je najdôležitejšou udalosťou, ktorá by mohla byť veľkou pomocou pre ekumenický dialóg s rímskou cirkvou.

     Svätý Otec pripomenul prebiehajúci týždeň modlitieb aj v roku 2008. „Kresťania, ktorí prosia o milosť jednoty, sa zjednocujú v modlitbe samotného Krista a zaväzujú sa aktívne pracovať na tom, aby ho celé ľudstvo prijalo a uznalo ako jediného Pastiera a Pána, a mohlo tak okúsiť radosť jeho lásky. Spoločná modlitba nie je teda voluntaristickým alebo čisto sociologickým aktom, ale je vyjadrením viery, ktorá spája všetkých Kristových učeníkov,“ uviedol Benedikt XVI., ktorý ekumenický dialóg umiestnil medzi priority svojho pontifikátu a v mnohých prípadoch silno vyjadril nádej, že všetci, ktorí veria v Krista, znovuobjavia jednotu prvotných čias Cirkvi. „Svet trpí pre absenciu Boha, pre jeho nedostupnosť a túži spoznať Božiu tvár. No ako by mohli a ako môžu dnešní ľudia spoznať túto Božiu tvár v tvári Ježiša Krista, ak my kresťania sme rozdelení, ak jeden učí proti druhému, ak jeden stojí proti druhému? Iba v jednote môžeme reálne ukázať tomuto svetu Božiu tvár, tvár Krista, ktorú tak potrebuje,“ tvrdí Svätý Otec, podľa ktorého je zmyslom modlitby otvoriť svoje srdcia a vytvoriť v sebe ochotu, ktorá otvára cestu Kristovi.

 

     Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

     Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste tento materiál vnímali ako pozvanie hľadať po celý rok možnosti na vyjadrenie miery dosiahnutého spoločenstva medzi cirkvami a spoločne sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou.

Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a obdobie roka 2013

Zdroj: TK KBS