Naša farnosť si uctila relikvie svätého Cyrila

 

      V Roku viery, v jubilejnom Cyrilometodskom roku a v spojitosti Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov, naša farnosť tento začínajúci rok 2013 ani nemohla lepšie odštartovať, než uctením relikvie toho, ktorý na našom územi ohlasoval vieru už pred 1150 rokmi.

21. januára sme do farnosti prijali relikviu svätého Cyrila, ktorá pri príležitosti Jubilejného Cyrilometodského roka putuje po Slovensku. Večerná slávnostná svätá omša, ktorú celebroval náš duchovný otec ThLic. Jozef Švejdík, bola poďakovaním za dar prítomnosti tohto svätca. Duchovný otec v príhovore povzbudil všetkých zhromaždených k nasledovaniu príkladu svätosti, ktorý nám ukázali svätí solúnski bratia. Po sv. omši aj nasledujúci deň bola relikvia vystavená k úcte veriacim až do odovzdania relikvii do filiálky Neverice.

Naši svätí apoštoli, Cyril a Metod, vy ste našich predkov vyviedli z tmy pohanských bludov na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti.

Srdečne sa tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť.

 

Fotky vo fotogalérii 2013: TU: