Vážení návštevníci webovej stránky farnosti Jelenec   

 

     Celkový technický stav nášho Rímskokatolíckeho kostola Povýšenia svätého kríža v Jelenci si vyžadoval rekonštrukciu. V mesiaci júl 2017 farnosť v spolupráci s obcou začala s realizáciou rozsiahlych rekonštrukčných prác.

    S božou pomocou sa vďaka dobrodincom za 14 mesiacov podarilo úspešne obnoviť interiér kostola a odpustovú slávnosť sme mohli v tomto roku sláviť v obnovenom kostole. Ešte je potrebné do kostola zakúpiť nové vybavenie presbytéria: obetný stôl, ambón, krstiteľnicu, bohostánok a do celého kostola nové lavice. V budúcom roku chceme pokračovať exteriérom.

    S veľkou pokorou vyslovujeme úprimné ďakujem všetkým ľuďom, ktorí prispeli, či pomohli akýmkoľvek spôsobom pri oprave kostola. Aj naďalej budeme potrebovať Vašu duchovnú, morálnu a finančnú pomoc. Všetkých, ktorí nás doteraz podporili, nech všemohúci a dobrotivý Boh odmení svojím požehnaním a večným životom.

 

Podporiť nás môžete nasledovným spôsobom:

 

- Individuálnym príspevkom na účet:

IBAN: SK84 0900 0000 0002 3510 6897; SWIFT: GIBASKBX

- Nedeľnou  kostolnou zbierkou raz za mesiac

- Nefinančnou podporou, napr. formou zapojenia sa do dobrovoľníckych brigád, alebo duchovnou podporou

 

 Kontakt:

Telefón farský úrad:  037 6559336  

vdp. Mgr. František Kovács, správca farnosti 

 

Fotky z rekonštrukcie kostola aj z odpustovej sv. omše v obnovenom kostole si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII (20172018)