l

   Vážení návštevníci webovej stránky farnosti Jelenec   

 

     Celkový technický stav nášho Rímskokatolíckeho kostola Povýšenia svätého kríža v Jelenci si vyžadoval rekonštrukciu. V mesiaci júl 2017 farnosť v spolupráci s obcou začala s realizáciou rozsiahlych rekonštrukčných prác.

    S božou pomocou sa vďaka dobrodincom za 14 mesiacov podarilo úspešne obnoviť interiér kostola a odpustovú slávnosť sme mohli v tomto roku sláviť v obnovenom kostole. Ešte je potrebné do kostola zakúpiť nové vybavenie presbytéria: obetný stôl, ambón, krstiteľnicu, bohostánok a do celého kostola nové lavice. V budúcom roku chceme pokračovať exteriérom.

Kostol je zasvätený Povýšeniu sv. kríža, preto otec biskup J. E. Mons. Viliam Judák prisľúbil konsekráciu nášho prebudovaného kostola práve na tento sviatok 

na 14. september 2019

    S veľkou pokorou vyslovujeme úprimné ďakujem všetkým ľuďom, ktorí prispeli, či pomohli akýmkoľvek spôsobom pri oprave kostola. Aj naďalej budeme potrebovať Vašu duchovnú, morálnu a finančnú pomoc. Všetkých, ktorí nás doteraz podporili, nech všemohúci a dobrotivý Boh odmení svojím požehnaním a večným životom.

 

Podporiť nás môžete nasledovným spôsobom:

 

- Individuálnym príspevkom na účet:

IBAN: SK84 0900 0000 0002 3510 6897; SWIFT: GIBASKBX

- Nedeľnou  kostolnou zbierkou raz za mesiac

- Nefinančnou podporou, napr. formou zapojenia sa do dobrovoľníckych brigád, alebo duchovnou podporou

 

 Kontakt:

Telefón farský úrad:  037 6559336  

Mobil: +421 908 470975 - ThLic. Jozef Švejdík, farár

 

Fotky z rekonštrukcie kostola aj z odpustovej sv. omše v obnovenom kostole si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII (20172018)