70. VÝROČIE ZALOŽENIA FARNOSTI JELENEC    

     Farnosť Jelenec patrí do Nitrianskej diecézy. Nitrianska diecéza bola založená pápežom Jánom VIII. roku 880 bulou Industriae tuae a územne bola reorganizovaná 14. 2. 2008 dekrétom Kongregácie pre biskupov. Jej hlavnými patrónmi sú benediktínski pustovníci sv. Andrej-Svorad a Beňadik. V súčasnosti nitrianskym biskupom je Mons. Viliam Judák.

 

     Jelenec do roku 1944 bol filiálkou farnosti Ladice. Kurácia Jelenec (Gímes) bola zriadená 4. februára 1944 oddelením od farnosti Ladice. Prvým správcom samostatnej farnosti Jelenec (Gímes) sa stal Aurélius Košinár. Terajším správcom farnosti je vdp. Mgr. František Kovács. 

 

      Jelenec je národnostne zmiešaná obec s 2033 obyvateľmi, z nich 542 (26,6%) je občanov maďarskej národnosti. V roku 1944, kedy vznikla samostatná farnosť, tu žilo 1350 katolíkov. Podľa posledného sčítania obyvateľstva 2011  z celkového počtu 2033 obyvateľov sa rímskokatolíckemu vierovyznaniu prihlásilo 1781 (87,6 %) obyvateľov. 

 

Súčasťou farnosti je aj filiálka Neverice s kostolom Sv. Štefana Kráľa.
 

 

 

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti Jelenec:

     

»   1941 - vdp. Aurélius Košinár  -  administr. expozitúry Jelenec

»   23.05.1944  -  vdp. Aurélius Košinár

»  18.11.1944  - vdp.  Ladislav Antalík 

»   20.09.1948  - vdp.  Michal Šuplata

»  16.08.1951  - vdp.  Rudolf Zachar 

»  25.01.1952  -  vdp. Ľudovít Danczi

»  12.07.1962  -  vdp. Ladislav Gilányi

»  22.06.1970  -  vdp. Ladislav Farkaš

»  27.03.1975  -  vdp. dekan Imrich Czigány

»  18.09.1985  -  vdp. Ľubomír Sedlák

»  16.11.1990  -  vdp. ThLic. Štefan Laššák  

»  01.06.2005  -  vdp. Mgr. Dušan Molek 

»  15.03.2010  -  vdp. Mgr. Dušan Dúbravický

»  01.07.2011  -  vdp. ThLic. Jozef Švejdík  

»   01.03.2017  -   vdp. Mgr. Andrzej M. Mituta CCG 

                              výpomocný duchovný  -  do 30.06.2018

»  01.07.2018  -  vdp. Mgr. Ondrej Kellner výpomocný duchovný,

                                    riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Nitre  

                                       v Jelenci do 14.01.2019

»  01.11.2018  -  vdp. Mgr. František Kovács

 

 

  

   Modlitba za farnosť