Iný názov:                   Farnosť Povýšenia sv. Kríža

Správca farnosti:        ThLic. Jozef Švejdík                

Adresa farnosti:          Školská 329  

                                    Jelenec  951 73

Kraj:              Nitriansky

Okres:           Nitra

Diecéza:        Nitrianska diecéza

Dekanát:      Zlaté moravce

 

Tel:                         037 63 132 02         (farský úrad)

Mobil:                    +421 908 470 975     (správca farnosti)

E – mail:

Kostoly farnosti

Jelenec - farský kostol:        Povýšenia sv. Kríža

Neverice - filiálka, kostol:     sv. Štefana Kráľa   

Kontaktujte nás