Iný názov:                      Farnosť Povýšenia sv. Kríža

Správca farnosti:            vdp. Mgr. František Kovács  

Výpomocný duchovný:   vdp. Mgr. Ondrej Kellner            

Adresa farnosti:              Školská 329,   951 73 Jelenec 

 

                                          

Kraj:              Nitriansky

Okres:           Nitra

Diecéza:        Nitrianska diecéza

Dekanát:      Zlaté moravce

 

Tel:                         037 63 132 02         (farský úrad)

Mobil:                                                    (správca farnosti)

E – mail:

Kostoly farnosti

Jelenec - farský kostol:        Povýšenia sv. Kríža

Neverice - filiálka, kostol:     sv. Štefana Kráľa   

Kontaktujte nás