MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVÁ

 

 

Ružencové  spoločenstvo

 

je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú blahoslavenú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.

 

Ružencové bratstvo má v našej farnosti dlhú tradíciu. Od reformy Ružencového bratstva, ktoré bolo v roku 1999 je v našej farnosti niekoľko ruží s počtom 20 členov. Ruže vedú horliteľky. Modlitbu posvätného ruženca sa modlia členky ružencového bratstva denne spolu s veriacimi pred sv. omšou pod vedením modleníčky.

 

 

Hnutie Modlitby matiek

 

Hnutie Modlitieb matiek založila Veronika Williams v Anglicku v roku 1995. Toto hnutie sa rozšírilo do celého sveta a má ekumenický charakter. Združuje fyzické a duchovné matky, ktoré sa chcú spolu modliť a pomáhať si.       

 

V našej farnosti bolo hnutie založené v roku 2008, kedy sa utvorilo niekoľko skupiniek. Mamy sa stretávajú pravidelne raz do týždňa, každá skupina vždy v tú istú hodinu a v ten istý deň. Stretnutie trvá cca 1 hodinu. V modlitbách matky akékoľvek problémy odovzdávajú úplne do Božích rúk. Členky hnutia si nielen dôverujú, ale aj dodržiavajú zásadu mlčanlivosti, teda o tom s čím sa matky zdôveria, sa inde nehovorí.

 

Veľké požehnanie prináša spoločná adorácia (modlitbové trojdnie), kedy sa 4 krát do roka v modlitbách spájajú mamy z celého sveta a modlia sa na ten istý úmysel.

 

Kontakt: modlitbymatiek@yahoo.com