Jasličková pobožnosť 2012

Záznamy: 1 - 3 zo 19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikuláš 2012

Záznamy: 1 - 3 zo 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novokňazské požehnanie - p. Mgr. Dobromil Zifčak

Záznamy: 1 - 3 zo 12
1 | 2 | 3 | 4 >>

Roľnícka nedeľa 2012

Záznamy: 1 - 3 zo 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 2012

Záznamy: 1 - 3 zo 19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hodová slávnosť 2012

Púť na hrad Gýmeš 2012

Záznamy: 1 - 3 zo 21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Medzinárodný folklórny festival Jelenec 2012

Záznamy: 1 - 3 zo 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Púť do svätýň Poľska 2012

Záznamy: 1 - 3 zo 45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Púť Topolčany-kalvária 2012

Záznamy: 1 - 3 zo 48
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1. sväté pijímanie 2012

Veľká noc 2012