Vianoce 2018

Záznamy: 1 - 3 zo 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zavítal k nám svätý Mikuláš

Záznamy: 1 - 3 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Blahoželanie p. kaplánovi Ondrejovi

Záznamy: 1 - 3 zo 12
1 | 2 | 3 | 4 >>

Požehnanie adventných vencov

Záznamy: 1 - 3 zo 8
1 | 2 | 3 >>

Privítanie duch. otca vdp. Mgr. Františka Kovácsa

Záznamy: 1 - 3 zo 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rozlúčka s duch. otcom vdp. ThLic. Jozefom Švejdíkom

Záznamy: 1 - 3 zo 16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Odpustová slávnosť v obnovenom kostole

Záznamy: 1 - 3 zo 44
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rekonštrukčné práce v kostole v roku 2018

Záznamy: 1 - 3 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Svätá omša pri kaplnke

Záznamy: 1 - 3 zo 11
1 | 2 | 3 | 4 >>

Benefičný koncert na rekonštrukciu kostola

Záznamy: 1 - 3 zo 39
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>