Jasličková pobožnosť 2015

Záznamy: 1 - 3 zo 9
1 | 2 | 3 >>

Vianoce 2015 - DFS Jelenček

Záznamy: 1 - 3 zo 12
1 | 2 | 3 | 4 >>

Vianoce 2015 - FS Jelenčan

Záznamy: 1 - 3 zo 8
1 | 2 | 3 >>

Svätý Mikuláš zavítal na detskú sv. omšu

Záznamy: 1 - 3 zo 21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Farská púť na Staré Hory

Záznamy: 1 - 3 zo 11
1 | 2 | 3 | 4 >>

Roľnícka nedeľa 2015

Záznamy: 1 - 3 zo 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slávnosť Sedembolestnej P. Márie - Patrónky Slovenska

Záznamy: 1 - 3 zo 9
1 | 2 | 3 >>

Hodová slávnosť - hl. celebrant Mons. Ján Pristač

Slávnosť sv. Gorazda v Kostoľanoch pod Tribečom

Záznamy: 1 - 3 zo 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slávnosť u grófa Forgáča

Záznamy: 1 - 3 zo 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prvé sväté prijímanie 2015

Záznamy: 1 - 3 zo 30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Narodeniny duchovného otca - detská sv. omša

Záznamy: 1 - 3 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Posvätenie dobrodincom obnoveného kríža nad obcou

Záznamy: 1 - 3 zo 7
1 | 2 | 3 >>

Slávnosť sv. Jozefa - blahoželanie kňazovi k meninám

Záznamy: 1 - 3 zo 10
1 | 2 | 3 | 4 >>

Detská svätá omša

Záznamy: 1 - 3 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>