Liturgické predmety

 

kalich - je pohár na víno, ktoré sa pri premenení mení na krv Samého Krista 

cibórium - kalich s vrchnákom na uschovanie hostií. Vo svätostánku má byť prikryté vélom.

miska - je nádoba na hostie, má byť vo svätostánku prikrytá pallou 

ampulky - nádobky na vodu a víno

kadidelnica - nádoba so žeravím uhlím na ktorom sa spaľuje voňavý tymián

loďka - nádoba na tymián, ktorý sa sype na žeravé uhlie

palla - je tvrdá, štvorcová prikrývka na kalich

paténa kňaza - miska na chlieb, pri premenení sa mení chlieb na Kristovo telo

ornát - je vrchné kňazské rúcho zvonového tvaru, rôznej farby

monštrancia - pozlátená nádoba do ktorej sa vystavuje sviatosť oltárna na poklonu, alebo slávnostný sprievod. Súčasťou je lunula - polmesiac

vélum - je dlhý široký pás, ktorý kňaz používa pri požehnaní so Sviatosťou oltárnou