A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

 

„Ujjongó örömmel örülök az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igaz élet köntösébe burkolt.”

    Mitől szeplőtelen a Szent Szűz szíve?

    Az áteredő bűn alól kivette az Isten, ugyanakkor nem tette vétkezhetetlenné. Az ő szabadsága abban nyilatkozott meg, hogy minden más helyett testét-lelkét egészen az Úristen és az ő egyszülött Fia rendelkezésére bocsátotta.

    Ennek egyik eleme a befogadás. Szűz Mária megőrizte szívében mindezeket a szavakat. A mi szeplős szívünkre az jellemző, hogy mindent magába fogad: jót és rosszat egyaránt. Így fordulhat elő, hogy mérgezett forrássá válik, mely egyszerre ont édes és keserű vizet. Szűz Mária szíve csak Isten szentséges titka számára volt nyitva, azt kereste, arra volt fogékony minden szóban, akár angyaltól, akár embertől, akár szent Fiától származott, s e szavakat befogadta, szívébe véste, és el-elgondolkozott rajtuk.

    A szív, emberségünk központja képes a csodára, hogy befogadja a felfoghatatlan Istent. S vajon nem az képes egyedül igazán befogadni az embert is, a maga felfoghatatlan titkával, végtelenre táguló, Istenre nyíló vágyával, aki nyitott az Istenre? Ezért bízhatta Jézus a kereszten Máriára szeretett tanítványát. Ezért tudhatjuk őt az Egyház Anyjának, égi Édesanyánknak.

    A másik dolog, amely Szűz Mária szívét megőrizte szeplőtelennek, az Úrban való ujjongó örvendezés. Kevés szó maradt fönn a Szeplőtelen Szűztől az evangéliumban, de jellemző, hogy leghosszabb „beszéde” egy imádság, a Magnificat, amelyben ujjongva dicsőíti Istent és hálát ad neki.

    Isten műveinek elragadtatott szemlélése és az ebből fakadó istendicséret őrzi meg szívünket leghatékonyabban a bűn szeplőitől. Talán a szentgyónás után az volna a legfontosabb teendőnk, még a bűnök elleni kemény küzdelmeknél is fontosabb, hogy benső életünket Isten imádására, dicséretére és a neki való hálaadásra koncentráljuk.

    Ez Szűz Mária tisztaságának, szüzességének legbensőbb titka. Szeplőtelen Szíve érintetlen, paradicsomkert, ahol Isten jár-kel, és az ő ártatlansága, szépsége, békéje és öröme lakozik.