19. nedeľa v Cezročnom období - rok C

 

    Teším sa na nedeľné evanjelia, lebo v každom cykle cirkevného roka nasledujú po sebe. Iste aj mnohí z vás si ich popredu čítate v Katolíckych novinách a netrpezlivo očakávate, akým spôsobom sa s nimi kňaz „vysporiada“, ako bude jednotlivé state vysvetľovať.

    Minulú nedeľu sme čítali o boháčovi, ktorý si naplánoval bezstarostný a pekný život. Nahromadil si množstvo majetku, ale veľmi sa sklamal, lebo keď už bol absolútne spokojný a mohol si užívať, zomrel. Najhoršie na všetkom bolo, že pred Bohom bol veľkým bláznom a chudákom, lebo nemal nič, čím by sa preukázal pred Božím súdom.

    Dnešnú nedeľu sme počuli čosi podobné, ale Ježiš túto myšlienku rozvádza a hovorí: Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Inými slovami povedané: Pána dojme poctivosť sluhov až tak, že ich vezme k sebe, posadí za stôl a sám ich bude obsluhovať.

    Ježiš úmyselne vybral príbeh zo života, lebo chcel ním vyjadriť krásnu duchovnú skutočnosť – pripravenosť na smrť. Nemôže nám oznámiť, kedy nás povolá na večnosť, ale nám radí tak žiť, aby nás smrť nezaskočila: Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.

    Keď si zoberieme do ruky dennú tlač, zistíme koľko ľudí náhle zomiera. Mladí i starí, vzdelaní aj bezdomovci, na zákerné choroby alebo pod kolesami áut. Bohužiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí si úmyselne siahnu na život. A to ešte nehovorím o rozličných prírodných nešťastiach a tragédiách. Tu sa iba jednoznačne potvrdzujú Pánove slová: Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.

    Bdelosť a pripravenosť vyžaduje nielen Boh, ale celý chod moderného sveta. Let kozmickej lode s ľudskou posádkou je pre nás samozrejmý, ale ani si neuvedomujeme, koľko odborníkov, vedcov a technikov bdie dňom i nocou pri rozličných prístrojoch, ktoré kontrolujú let, aby nedošlo k havárii. Máme však aj celý rad prevádzok, kde sa pracuje vo dne i v noci, lebo výroba sa nesmie zastaviť a často krát je tak nebezpečná, že treba dávať veľký pozor, aby sa nestalo dajaké nešťastie. Čím je spoločnosť vyspelejšia, tým viac potrebuje bdieť nad kľúčovými odvetviami, aby to, čo má slúžiť človekovi, neobrátilo sa proti nemu. Ale aj najdokonalejšie dielo ľudských rúk sa nevyrovná úžasným zásadám a účelnosti v prírode. Nad týmto dokonalým poriadkom musí tiež niekto bdieť. Naše náboženstvo nás učí, že Boh nielen stvoril svet, ale ho aj udržiava a riadi. Práve on je motívom aj pre nás, aj pre našu bdelosť. Musíme byť v živote ostražití, aby sme nepremrhali a nepokazili jeho dôležité okamihy. Ľudský život sa skladá z dlhého radu dní, týždňov, mesiacov a rokov. Niekedy prejdú dlhé obdobia, kedy sa nič zvláštne neudeje a všetko je akési šedivé, ale sú aj minúty a sekundy v živote, v ktorých sa rozhoduje o dôležitých veciach, ktorými sa vlastne zmení jeho smer. Iste mi dáte za pravdu, keď poviem, že takým okamihom je aj smrť. Môže byť rýchla, náhla, nečakaná… A rozhoduje o všetkom, o celej našej večnosti.

    Na polostrove jedného talianskeho jazera je Villa Arconatie. Väčšinu roka je prázdna, majitelia prichádzajú zriedka a tak tam žije iba záhradník. Raz dostal záhradník návštevníkov, ktorí sa o spýtali, ako dlho tam žije. Odpovedal: 24 rokov. A za ten čas, koľkokrát sem prišlo panstvo? – pýtal sa jeden z nich. Štyri razy, poslednýkrát pred dvadsiatimi rokmi. Inak som tu sám a zriedkakedy sem príde návšteva. Prekvapený návštevník zvolal: Ale vy máte záhradu tak pekne opatrenú, že panstvo by mohlo prísť aj zajtra! A záhradník s úsmevom reagoval: Dnes, pán môj, dnes.

    Nepripomína nám táto príhoda dnešné evanjelium a svedomitých sluhov? Záhradník bol neustále pripravený na pánov príchod, neustále bdel, aby pán bol s jeho prácou spokojný. Nech je aj pre nás príkladom v ostražitosti a svedomitosti.

    Prosme pri tejto svätej omši Pána za všetkých, ktorí musia bdieť v nepretržitých službách, alebo ktorí stoja pred vážnym rozhodnutím, aby nepremrhali správny okamih života. Prosme aj za tých, ktorých si Pán náhle povolá z tohto sveta, ale aj za seba, aby nás našiel pripravených na stretnutie s ním.