25. nedeľa v Cezročnom období– rok C

 

    V mimoriadnych životných situáciách dáva človek do služieb všetky svoje psychické a fyzické sily, aby situáciu zvládol alebo prekonal. Niekedy sa až sami sebe čudujeme, čo všetko sme dokázali zvládnuť, o čom sme si snáď kedysi mysleli, že by sme to nedokázali.

    Tak sa správa aj nepoctivý správca, ktorý spreneveril majetok svojmu pánovi. Začne naplno pracovať jeho fantázia, ako si ešte pomôcť, aby to mal po prepustení ľahšie.

    Ježiš ho dáva za príklad. Patrí medzi „synov sveta“, ktorí sú prefíkanejší a šikovnejší, keď sa jedná o materiálne záujmy, ako „synovia svetla“, ktorí sú málo aktívni, keď sa jedná o veci Božie alebo duchovné.

    Odpovedať na otázku, že prečo je to tak, nie je ťažké. Každý investuje tam, o čom je presvedčený, že má pre neho cenu. Čím silnejšie presvedčenie, tým väčšie investície. Ježiš to povedal zrozumiteľne: „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21). Počas nášho života bude vždy napätie medzi materiálnym svetom a svetom duchovným. Pokiaľ svet duchovný nie je pre človeka najväčšou hodnotou, bude investovať svoje sily do toho sveta viditeľného. Ale aj ten, kto dáva duchovnému svetu prioritu, aj ten bude mať veľa ťažkostí, aby v jeho živote dominoval. Preto sa netreba čudovať, že okolo seba vidíme väčšinou ľudí, ktorí všetky svoje sily dávajú do služieb hmotných  radostí.

    Ak sme však naozaj v Ježiša uverili, ak vedome patríme do mystického Ježišovho tela, ktorým je Cirkev, ako veríme v posmrtný života, tak by sme mali investovať do vecí Božích a duchovných.  Od „synov sveta“ by sme sa akurát mali učiť, s akým nadšením sa to robí. 

    Lebo možno aj preto sú medzi nami. Nielen preto, aby sme ich odsudzovali, alebo nenávideli, ale aby sme obdivovali ich aktivitu. Veď v dnešnej dobe práve zásluhou toho druhého sveta sa aj v Cirkvi vytvorili mnohé moderné aktivity. Napr. moderné piesne, ktoré spievajú deti a mládež, sú produktom vonkajšieho tlaku, lebo tieto vekové skupiny nepriťahuje gregoriánsky spev alebo piesne JKS.

    Alebo vo všeobecnosti sa vie, že na človeka bude mať najväčší vplyv ten, kto mu vyplní voľný čas. To si uvedomujú aj „synovia sveta“ a preto ponúkajú množstvo projektov, aby vyplnili voľný čas dnešnej generácie. A tak kresťania sú nútení správať sa podobne. Tak isto ponúknuť projekty, programy, tábory, výlety, atď. Že to je neraz ťažký boj a veľká konkurencia je zrejmé, no vedie to „synov svetla“ k tomu, aby boli stále otvorený pre dary Ducha Svätého a dokázali hodnotne reagovať.

    V konečnom dôsledku tu však nejde o nejaké preteky, kto koho viac získa a ovplyvní. Ide tu o to, aby sme či už my sami alebo tí, na ktorých vplývame, dokázali správne postaviť svoj hodnotový rebrík. Aby bol na prvom mieste Boh a naše uvedomenie si, že nás Ježiš vykúpil, a potom všetko ďalšie bude mať pre nás len taký význam, aký je nevyhnutný. Ak by sme toto nedokázali, ak by napríklad z kresťanského tábora sa deti vrátili ešte horšie ako predtým, ako by nedostali nič aj pre svoju životnú orientáciu, tak to veľký význam nemá a je to možno len lacnejšia služba pre „synov sveta“.

    Žime tak,  aby sme mali dobrý pocit z toho, že svoje sily nedávame len do služieb pominuteľnej mamony, ale aj nepominuteľných duchovných hodnôt.