Ružencová Panna Mária

 

    7. októbra a vlastne po celý tento mesiac  si spomíname na Ružencovú Pannu Máriu. Ako vznikla táto spomienka? Počas pontifikátu dominikána, pápeža sv. Pia V.(1566-1572), ktorý bol mužom modlitby, sa stala udalosť, ktorá mala pre Cirkev a celý západ veľký a rozhodujúci význam. V tomto čase bol západ politicky roztrieštený a ohrozovaný Turkami. Turci si chceli vydobyť celý kresťanský západ a tak rozšíriť islam. Sultánova námorná flotila už zabrala viac gréckych ostrovov a cez Maltu, Sicíliu a Neapol chcel sultán obsadiť Stredozemné more. Pápež Pius V. sa v tejto ťažkej situácii snažil zjednotiť medzi sebou znepriatelených kresťanských veliteľov, aby sa postavili proti tureckému útoku.  Velenie kresťanskej flotily bolo odovzdané synovi rakúskeho cisára, admirálovi Juanovi. Medzitým pápež prosil všetkých kresťanov, zvlášť bratstvo sv. ruženca v Ríme, aby sa v tejto preťažkej situácii spolu s ním modlili ruženec na úmysel víťazstva kresťanských vojsk s pomocou Panny Márie. Hovorí sa, že pápež daroval vojakom ruženec. Admirál Doria mal na palube svojej lode kópiu  obrazu Panny Márie Guadalupskej.  Svetoznáma námorná bitka sa nakoniec uskutočnila 7. októbra 1571. Vo vojne bojovalo 500 lodí a 170 000 vojakov. Niektorí svedkovia tohto boja hovorili, že na kresťanských lodiach bolo vidieť vztýčené kríže. Don Juan si ako prvý kľakol pred krížom a pokorne prosil Boha o záchranu a pomoc. Ostatní vojaci nasledovali príklad svojho admirála. Počas ťažkého niekoľkohodinového boja bolo zničených 282 mohamedánskych lodí, a 117 ich bolo zajatých. Tiež bolo oslobodených 12 000 kresťanských otrokov, ktorí slúžili Turkom ako veslári. Turecká flotila, ktorá bola dovtedy neporaziteľná, utrpela veľkú porážku a Európa bola zachránená pred islamom. Správa o víťazstve kresťanských vojsk prišla k pápežovi až o dva týždne. On však ňou nebol vôbec prekvapený. Už v hodine víťazstva radostne povedal: „Naša kresťanská flotila v tejto hodine zvíťazila nad Turkami. Poďakujme sa Pánovi!“ Určil, aby sa od toho dňa každú prvú októbrovú sobotu slávil sviatok „Panny Márie víťaznej“. O dva roky neskôr jeho nástupca pápež Gregor XIII. pozmenil názov tohto sviatku na „Slávnosť svätého ruženca.“ Pápež Klement XI. rozšíril ružencovú slávnosť na celú Cirkev. 

    Matka Božia prostredníctvom svojej ochrany a modlitby svätého ruženca veriacich zachránila Európu pred mohamedánmi. I my môžeme touto modlitbou prosiť Pána Ježiša, najmä v beznádejných situáciách o vypočutie konkrétnych prosieb. K tejto mocnej a účinnej modlitbe, pri ktorej rozjímame nad udalosťami z Ježišovho života, nás povzbudzujú mnohí svätí. Je aktuálna i dnes.

    Svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu(1673-1716): „Mária je najrýchlejšia cesta k Ježišovi! Modlite sa denne ruženec...! Nič neposilňuje Božie kráľovstvo v našom vnútri viac ako rozjímavá modlitba ruženca.“

    Sv. Páter Pio(1887-1968): „Milujte Pannu Máriu a starajte sa o to, aby bola milovaná. Stále sa modlite ruženec.“

    Sv. Klement Mária Hofbauer(1751-1820): „Ruženec je moja knižnica, pretože táto jednoduchá modlitba s rozjímaniami sa podobá knižnici, v ktorej je mnoho tisíc kníh o tajomstvách viery. Modlitbou ruženca som dosiahol všetko, čo som si prial, najkrajšie obrátenia.“

    Istý šľachtic, Roberto d´Azelio, sa pýtal don Bosca, prečo toľko stráca čas týmito dlhými modlitbami, vyslovovaním 50-tich Zdravas´ Mária. Podľa neho mal túto nudnú modlitbu don Bosco zrušiť. Ale svätý mu odpovedal: „Na tejto modlitbe spočíva celé moje dielo! Radšej by som sa zriekol mnohých, dokonca dôležitých vecí, a keby to bolo nutné, dokonca aj vášho tak cenného priateľstva, ale nikdy nie modlitby ruženca.“

    Panna Mária, ktorá sa predstavila vo Fatime ako kráľovná ruženca, odpovedala 19. augusta 1917 Lucii na otázku, čo si od nej  žiada: „Chcem, aby ste trinásteho i naďalej chodili do Cova da Iria až do októbra, a aby ste sa denne modlili ruženec...Vedzte, že mnohí idú do pekla, lebo nikto sa za nich nemodlí a neprináša obety.“

    Preto prosme i my našu Nebeskú Matku, aby nás stále ochraňovala a vyučovala nás, aby sme boli poslušní a verní jej Synovi, nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.